Het zal u niet verbazen. Wij, trainers, coaches en adviseurs van CLTR, hebben iets met projecten. We houden van de ambitie, van de dynamiek en de samengebalde energie die eigen is aan projecten. Van de verandering die via projecten zichtbaar wordt gemaakt. Van de mensen op de projecten die hun ideeën en krachten bundelen. Maar voor ons zijn projecten bovenal belangrijke vehikels bij het realiseren van grote en kleinere economische en maatschappelijke doelen. Zonder projecten valt de wereld stil en stopt de vooruitgang. Niet alleen in het domein van de markt, maar ook in de publieke sector en steeds vaker in publiek-private initiatieven. Zo simpel is dat.

Ambitie

Met de constatering dat projecten in onze maatschappij niet meer zijn weg te denken is tevens het belang geschetst om projecten professioneel en naar beste kunnen uit te voeren. De realiteit is echter vaak weerbarstig. Te vaak leveren projecten niet de economische of maatschappelijke waarde die mogelijk had kunnen zijn. Of is de weg naar het projectresultaat er een van vallen en opstaan. Met spreekwoordelijke overschrijdingen op tijd en geld en het gedoe dat daarmee gepaard gaat. Gedoe dat een flinke wissel trekt op de motivatie en betrokkenheid van projectleider en team. Hier, in deze onderbenutting van menselijk vernuft en talent ligt de basis voor onze eigen betrokkenheid. Onze inzet is om via training en coaching een onderscheidende bijdrage te leveren aan de professionaliteit waarmee projecten worden bestuurd en gemanaged.

Trainen en coachen

Als bureau voor projectleiderschap trainen en coachen wij projectleiders en -managers in de publieke en private sector. Dat doen wij via incompany trajecten en via open trainingen. Onze open trainingen zijn methode-neutraal van opzet en gebaseerd op het beste uit de diverse benaderingen en methodieken als PMW, PRINCE2, PMI-PMBOK en IPMA. In incompany-trajecten en specifieke project-begeleiding leveren wij maatwerk en sluiten wij aan op wat de organisatie vraagt. Met regelmaat ondersteunen wij projecten in de praktijk, bijvoorbeeld via project start-up’s (PSU’s), project follow-up’s en bijdragen aan projectevaluaties. Maar ook via het on-the-job coachen van projectleiders. De lessen vanuit deze begeleidingspraktijk zijn input voor onze opleidingen en verklaren waarom onze trainingen altijd dicht op de praktijk zitten.

Hard en zacht

Projectleiderschap is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (PMBOK), mindset en vaardigheden. Onze visie op dat vak is dat de harde project-technische- en de zachte gedragsaspecten van dat vak – leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling, change-management – onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Leiderschap is daarbij in onze ogen de kritische succesfactor. En het mooie is dat leiders – in tegenstelling tot de populaire leuze – niet als zodanig geboren worden. Leiders ontwikkelen zichzelf. Dat proces begint bij bewustwording, het nemen van verantwoordelijkheid en de oprechte wil om te leren. In onze trainingen is die oprechte wil tot leren het vertrekpunt, waarop wij inhaken en voortborduren met onze kennis, ervaring en enthousiasme.

Leiderschap

Onze insteek om bij te dragen aan betere publieke, semi-publieke en private projecten loopt via het leiderschap van die projecten. Projectleiderschap is wat ons betreft de vertaling van het Angelsaksische ‘project leadership’. Vrij vertaald: vanuit een mindset van leiderschap invulling geven aan het managen van het project. Leiderschap op projecten gaat dan bij voorbeeld over integriteit, het nemen van verantwoordelijkheid en het vertonen van voorbeeldgedrag. Leiders onderscheiden zich bovenal door een appèl te doen op de deskundigheid en het probleem-oplossend vermogen van het team en de teamleden. Dit leiderschap kan intussen ingevuld worden door projectmanagers of projectleiders. De functiebenaming en de betekenis die daaraan vast hangt is ondergeschikt en verschilt per sector en per organisatie.

Ons team

In ons kernteam levert ieder van ons zijn eigen specifieke bijdrage aan het ontwikkelen van goed projectleiderschap. Wij zien het als onze opdracht om het beste dat we zelf door jarenlange ervaring in huis hebben in te brengen, te delen en over te dragen. Graag maken we nader kennis.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Eva
close
meer
over
Eva
Projectmanagement, risicomanagement,
samenwerken

Ik ben Eva van Wijngaarden en samen met partner Karel de oprichter van CLTR. Mijn belangrijkste rollen zijn die van trainer op het gebied van projectmanagement, risicomanagement en consultant bij samenwerkingsvraagstukken. In deze rollen maak ik volop gebruik van mijn kennis vanuit de gedragswetenschappen en mijn scholing als filosoof.

De vraag waar ik anderen keer op keer mee help is ‘Hoe zorg je dat je impact hebt en je jouw invloed optimaal weet te aan te wenden’. Mensen kennen mij als resultaatgericht, praktisch, en met de nodige diepgang en humor.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Gert
close
meer
over
Gert
Projectmatig- en
agile werken,
gedragsmatige
aspecten van
besluitvorming

Ik ben Gert Wesselink, trainingsprofessional met een achtergrond als gedragspsycholoog. Ik heb een brede ervaring in training, coaching en begeleiding van veranderingsprocessen. Verder ben ik ondernemer en producent van online trainingen. Als ondernemer in de ICT heb ik hands-on ervaring met lijnmanagement en leidinggeven aan projecten. Ik ben ondernemend, gedreven en besluitvaardig. Ik heb de ervaring dat mensen in organisaties wel degelijk hun gedrag kunnen veranderen. Inhoudelijke kennis en kunde is meestal niet de bottleneck. Die is of al in huis of kan snel worden opgeschakeld. Gedrag is vaak wat taaier en minder vanzelfsprekend om te veranderen. Ik zie het als mijn specifieke bijdrage om groepen en individuele medewerkers te coachen bij het aanleren en vertrouwd laten raken met ‘nieuw’ gedrag.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Katinka
close
meer
over
Katinka
samenwerken,
leiderschaps-
ontwikkeling,
persoonlijke
effectiviteit

Ik ben Katinka van Beek. Als consultant en trainer met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond kijk ik altijd voorbij het individu. Je werkt namelijk altijd in een omgeving, in dit geval een project met teamleden, een opdrachtgever en andere stakeholders. In deze omgeving heb je als projectleider zo je eigen werkstijl ontwikkeld. Soms tot op het punt dat je voelt dat het nu tijd is om het anders te gaan doen. Als dat moment is aangebroken kijk en denk ik mee om te zien wat jij – in interactie met anderen – aan kan pakken om deze weg naar effectief gedrag succesvol in te slaan. In dit proces maak ik gebruik van mijn open mind, mijn creativiteit en mijn coachende vaardigheden. Ik voel mij als een vis in het water op thema’s als teamontwikkeling, samenwerking en beïnvloeden.

meer
over
Paul
close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken

Ik ben Paul Heuijerjans. Als personal coach richt ik mij op de sleutelfiguren in de project-context: projectleiders en projectmanagers, teamleden en projectondersteuners. Mijn focus ligt op persoonlijk leiderschap. Mijn ervaring is dat persoonlijk leiderschap altijd aan de basis staat van het leiderschap naar anderen. Voor het proces van personal coaching betekent dit dat we ons richten op dat waar jij de grootste controle over hebt: je eigen gedachten, je overtuigingen en je gedrag. Als je daar, bij jezelf begint dan wordt je invloed op de omgeving het grootst en schiet jouw effectiviteit in de aansturing of ondersteuning van het project omhoog. Ik heb het graag als je ambitieus bent op persoonlijk vlak en/of de uitdagingen in je werk en/of leven groot zijn.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Karel
close
meer
over
Karel
ontwikkeling van
leiderschap, project-, omgevings- en risico-
management

Mijn naam is Karel van Wijngaarden. Samen met Eva ben ik oprichter van CLTR. In de rol van trainer en consultant werk ik voor klanten in het publieke en private domein. De combinatie van mijn bedrijfseconomische en organisatiekundige achtergrond en mijn ervaring als begeleider van de menselijke dynamiek in teamprocessen geeft mij een eigen, unieke kijk op zaken.

Ik ben gefascineerd door projecten. Projecten hebben vele kenmerken die ik prettig vind. Ze zijn gericht op een resultaat, kennen risico’s en kansen, hebben een begin en een eind, en een eigen dynamiek en identiteit. Projecten doen een appèl op het beste wat mensen in huis hebben. Projecten managen is een vak. En in dit vak is leiderschap de sleutel tot projectsucces. Ik vind het een voorrecht om dienstbaar te zijn in de project-context en projectleiders op te leiden en projecten in diverse stadia van wording te begeleiden. Ik sta bekend als energiek, helder, betrokken en soms wat hoekig. Ik ben nooit uitgeleerd.