Training Beïnvloeden met impact

Projectleider:
speelbal
of regisseur?

De tweedaagse training Beïnvloeden met impact (2 x 1 dag) is bestemd voor projectleiders en -managers die ‘dingen voor elkaar willen krijgen’. Want daar gaat het uiteindelijk om bij het leiden en managen van een project. Een projectleider dient dan ook te beschikken over beïnvloedings-vaardigheden. Tot de kern van deze vaardigheden behoort het vermogen om mensen te enthousiasmeren en te binden. Maar ook om grenzen te stellen waar dat nodig is. En, niet te vergeten het vermogen om met politiek om te gaan. Politiek heeft dan betrekking op zaken als invloed, onderhandelen, autonomie en macht. De training Beïnvloeden met impact richt zich op deze mix van persoonlijke en politieke competenties die nodig is om draagvlak of buy-in te verkrijgen bij de diverse stakeholders van het project.

De tweedaagse training Beïnvloeden met impact (2 x 1 dag) is bestemd voor projectleiders en -managers die ‘dingen voor elkaar willen krijgen’. Want daar gaat het uiteindelijk om bij het leiden en managen van een project. Een projectleider dient dan ook te beschikken over beïnvloedings-vaardigheden. Tot de kern van deze vaardigheden behoort het vermogen om mensen te enthousiasmeren en te binden. Maar ook om grenzen te stellen waar dat nodig is. En, niet te vergeten het vermogen om met politiek om te gaan. Politiek heeft dan betrekking op zaken als invloed, onderhandelen, autonomie en macht. De training Beïnvloeden met impact richt zich op deze mix van persoonlijke en politieke competenties die nodig is om draagvlak of buy-in te verkrijgen bij de diverse stakeholders van het project.

Krachtenveld

De projectleider bevindt zich in een voortdurend veranderend krachtenveld. Zo moet zij leiding geven aan het team om de doelstellingen van het project te realiseren en gelijktijdig zoveel mogelijk tegemoet komen aan de verwachtingen van de diverse stakeholders. Of de balans zien te vinden tussen verschillende eisen en voorwaarden en de beschikbare mensen en middelen. In dit beïnvloedings- en keuzeproces maakt de projectleider gebruik van persoonlijke vaardigheden (soft skills) om mensen te beïnvloeden. Voor projectleiders is het verkrijgen, behouden en uitoefenen van invloed een onmisbare persoonlijke competentie. Want anders dan in de staande organisatie waarbij invloed traditioneel verbonden is aan de formele bevoegdheden van de functie heeft de projectleider alleen de beschikking over de eigen persoon.

Jij bent het instrument

In de training Beïnvloeden met impact verkennen wij hoe je in het proces van het verkrijgen, behouden en gebruiken van invloed – ieder op zijn niveau – stappen kunt zetten. En nog steeds jezelf kunt blijven. We maken een analyse van de bronnen van invloed die jou ter beschikking staan, èn van de mentale barrières die je zelf opwerpt om daar optimaal gebruik van te maken. De opvatting die in deze training wordt gehuldigd is dat jij het instrument bent. In de training leer je ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op jezelf èn de ander dat je in jouw gedrag als projectleider maximaal effectief bent. Dit afstemmen leer je hanteren door het je eigen maken van het aangereikte interactiemodel. Op die manier heb jij de tools in handen om ook na de training jouw invloed voortdurende te vergroten. Op dag 2 van de training is er gelegenheid om in een veilige setting te oefenen met een door ingebrachte casus of een voor jou relevant leerdoel.

lees verderlees minder
Trainers Beïnvloeden met impact
meer
over
Eva
meer
over
Karel
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • De projectleider: speelbal of regisseur
  • Competenties van de projectleider
  • Het interactie- en bejegeningsmodel
  • Ik ben het instrument
  • De essentie van beïnvloeden
  • De beïnvloedingsmomenten in het project
  • Omgaan met emoties
  • Kracht zonder drammen
  • Bronnen van invloed
  • Blokkades bij het uitoefenen van invloed
  • Weerstand en mentaal aikido
  • Oefenen met eigen casus 
  • De kracht van het woord
  • Politieke spellen
  • Onderhandelen, een kunst een kunde
  • Het ontwikkelen van een eigen stijl van invloed
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Soft skills

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ‘the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • Downloads