Training Coachend leiderschap

Coachen is
de ander
mentaal bewegen

In de tweedaagse interactieve training Coachend leiderschap gaan we veel vragen stellen en laten beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag waarom coachen als stijl van leidinggeven zo vanzelfsprekend past bij de projectcontext. En wat u als projectleider met een coachend stijl kunt bereiken en waar dat op gebaseerd is. Wat een groeimindset is en …

In de tweedaagse training Coachend leiderschap zullen we veel vragen stellen en (laten) beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag waarom coachen als stijl van leidinggeven zo vanzelfsprekend past bij de projectcontext. En wat u als projectleider met een coachend stijl kunt bereiken. Wat een groeimindset is en waarom die zo belangrijk is. Kortom, de training Coachend leiderschap is een boeiende ontdekkingsreis naar het antwoord op de paradoxale vraag hoe u als projectleider teamleden vanuit zichzelf in beweging kunt krijgen. Als resultaat van de training heeft u uw effectiviteit in het leiden van individuen en teams aanzienlijk vergroot.

Coachend leiderschap is niet zomaar een mensgerichte wijze van sturen. Het primaire doel van een coachende stijl van leidinggeven is het verbeteren van de prestaties van het team of van de individuele teamleden. De essentie van coachend leiderschap is het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten. Op de korte en de lange termijn. Niet door voor te schrijven of te doceren, maar door het leren te bevorderen. Coachend leidinggeven berust op het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid. De coachende projectleider kiest daarbij de mentale ingang om belemmeringen in het optimaal presteren van de teamleden weg te nemen.

In deze intensieve training wordt een appèl gedaan op ieders motivatie om te leren en de bereidheid om te delen. Coachend leidinggeven is een kunde èn een kunst! Door veel te oefenen, te experimenten, te reflecteren en te delen ontstaat een uniek leerklimaat waarin een ieder aan zijn trekken komt en er maximaal geleerd kan worden. De training heeft een persoonlijk karakter. Het adagium is dat als u de ander mentaal wilt bewegen, u dat zelf als eerste zal moeten doen. Met een coachende stijl van leiding geven open je zo niet alleen de deur voor de ontwikkeling van de ander, maar ook voor de ontwikkeling van jezelf.

lees verderlees minder
Trainers Coachend leiderschap
meer
over
Eva
meer
over
Karel
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • De projectleider als coach
  • Doelen van coachend leiderschap
  • De essentie van coachend leiderschap
  • VR6-model
  • Werken vanuit talenten en sterke punten
  • Bewustzijn en verantwoordelijkheid
  • Coaching dagboek
  • Het interactiemodel
  • De weg naar binnen
  • The inner game of tennis
  • Het wegnemen van belemmeringen
  • Mentale spellen die mensen spelen
  • De kunst van het vragen stellen
  • Power questions
  • Het coaching-gesprek: GROW
  • Een veilig speelveld creëren
  • Groei-mindset
  • Interventies
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 6 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Soft skills

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ‘the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • Downloads