Training Agile voor projectleiders

Mensen en
interactie boven
processen en tools

In de ééndaagse training Agile voor projectleiders leert u als projectleider of opdrachtgever vanuit een agile mindset naar projecten te kijken. Als resultaat van deze training bent u in staat om per project gefundeerd te bepalen of en in welke mate een agile aanpak passend is. Vanzelfsprekend betekent dit dat we in de training Agile voor projectleiders eerst een stevig theoretisch fundament leggen, zodat vooral de essentie en de manier van denken beklijft. De focus in deze training ligt op de rol van de projectleider. Want anders dan wel eens wordt verondersteld heeft de projectleider wel degelijk een belangrijke rol in met name de grotere, complexe of langlopende projecten. Op basis van deze training heeft u als projectleider inzicht gekregen in hoe u de vruchten kunt plukken van de agile aanpak van projecten.

In de ééndaagse training Agile voor projectleiders leert u als projectleider of opdrachtgever vanuit een agile mindset naar projecten te kijken. Als resultaat van deze training bent u in staat om per project gefundeerd te bepalen of en in welke mate een agile aanpak passend is. Vanzelfsprekend betekent dit dat we in de training Agile voor projectleiders eerst een stevig theoretisch fundament leggen, zodat vooral de essentie en de manier van denken beklijft. De focus in deze training ligt op de rol van de projectleider. Want anders dan wel eens wordt verondersteld heeft de projectleider wel degelijk een belangrijke rol in met name de grotere, complexe of langlopende projecten. Op basis van deze training heeft u als projectleider inzicht gekregen in hoe u de vruchten kunt plukken van de agile aanpak van projecten.

Voorspelbaarheid

Een agile aanpak is het overkoepelende antwoord op projecten die een geringe voorspelbaarheid hebben. De reden daarvan kan te maken hebben met het gebruik van nieuwe technologie, maar even zo goed met een klant die ook nog niet meteen weet wat hij precies wil. In al dat soort onzekere situaties schiet een traditionele aanpak waarbij het denken fasegewijs vooraf gaat aan het doen tekort. Kort-cyclisch samen kleine eenheden werk uitvoeren en gebruik maken van voortschrijdend inzicht is dan het intelligente agile alternatief. Intussen vraagt een agile aanpak dat er anders wordt omgegaan met requirements, plannen, scope, documenten, tools, risico’s, etc. In deze training Agile voor projectleiders komen deze methodische aspecten stuk voor stuk en in onderlinge samenhang aan bod.

Mensen en interactie

‘Mensen en interactie boven processen en tools’ is het eerste van de vier uitgangspunten van het begin deze eeuw geformuleerde Agile Manifesto. In dit door vernieuwende software-ontwikkelaars opgestelde manifest worden de beginselen van een verbeterde projectmatige aanpak geformuleerd. Een Agile aanpak of werkwijze kenmerkt zich t.o.v. de traditionele projectaanpak door relatief veel gewicht toe te kennen aan mensen en de menselijke dynamiek in en rond projecten. De menselijke maat is terug te vinden in het zelfsturende team, in de wijze van samenwerken tussen de disciplines en in de prominente plaats van de klant. Maar ook in de slimme visuele tools die het team stimuleren echt productief te zijn. Al deze zaken maken agile werken stimulerend en uitdagend.

lees verderlees minder
Trainers Agile voor projectleiders
meer
over
Eva
meer
over
Karel
 • Beschikbare data

  laat mij weten wanneer er andere data beschikbaar zijn
 • Inhoud

  • De Agile Manifesto
  • De Agile mindset, principes en praktijk
  • Voorspelbaarheid als sleutel
  • Diverse life cycles
  • De kenmerken van een agile project
  • Hoe agile projecten omgaan met …
  • De agile-familie
  • De rol van het team
  • De rol en plaats van de klant
  • Het belang van echt samenwerken
  • De rol, taken en competenties van de projectleider
  • Coachend leiderschap
  • Agile tools: backlog, dashboards, burndown chart, …
  • Een Scrum-voorbeeld
  • Agile gaan toepassen
  • Hoe verder?
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt ter voorbereiding op de training een lees- en reflectieopdracht.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 495,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. € 37,50 voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads