Training Projectleider

Leiderschap
is de weg
naar projectsucces

In de training Projectleider staat het leiden van projecten in de publieke sector centraal. Projectleider of projectmanager is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (BOK), een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met het projectteam een concreet van te voren omschreven resultaat realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving van het publieke domein is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. Kortom, leiderschap is dè succesfactor.

In de training Projectleider staat het leiden van projecten in de publieke sector centraal. Projectleider of projectmanager is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (BOK), een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met het projectteam een concreet van te voren omschreven resultaat realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving van het publieke domein is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. Kortom, leiderschap is dè succesfactor.

De training Projectleider is opgezet vanuit de overtuiging dat de harde, project-technische aspecten en de zachte, leiderschaps-aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de tweedaagse (2 x 1 dag) interactieve training Projectleider leert u het project-technische instrumentarium te hanteren als opdrachtnemer en als leider van het projectteam. De gemeenschappelijke noemer in beide rollen is de noodzaak vanuit de eigen persoon invloed uit te oefenen en sturing te geven. Een goede projectleider is immers geen speelbal, maar een regisseur die op een krachtige en flexibele wijze doelgericht invloed uitoefent op alle partijen die bij het project betrokken zijn.

Belbin’s kernachtige uitspraak ‘Nobody is perfect, but a team can be’ maakt duidelijk wat het belang is van een goed team. De opgave voor het projectteam is om gezamenlijk in een krappe tijdspanne een product op te leveren waaraan ieder teamlid een specifieke vakmatige bijdrage levert. Het proces van samenwerken is daarbij bepalend voor het gezamenlijk succes. Een goed functionerend projectteam krijg je echter niet cadeau. Een belangrijke competentie van de projectleider is dan ook dat hij of zij in korte tijd in staat is een team te ontwikkelen. Deze investering in het team betaalt zich altijd uit in concrete resultaten. In de training Projectleider komen de interventies aan bod die je als projectleider of projectmanager ter beschikking hebt om versneld een team te vormen.

Het aansturen en motiveren van individuele projectteam-leden vraagt een coachende leiderschapsstijl. De essentie van coachend projectleiderschap is het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten. Het doel van coachend leiding geven is het verbeteren van de prestaties van het team of het individu. Niet door voor te schrijven of te doceren, maar door het leren te bevorderen. De verhouding tussen projectleider en teamlid is te typeren als een samenwerkingsrelatie. De opbrengst van de coachende stijl is commitment, verantwoordelijkheid, motivatie en persoonlijke groei.

De inhoud van deze training Projectleider is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, PMI-PMBOK, IPMA, etc. Wij kunnen deze training ook in-company aanbieden en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke wensen vanuit uw organisatie. Neemt u contact op met ons als u hierin geïnteresseerd bent.

lees verderlees minder
Trainers training Projectleider
meer
over
Karel
meer
over
Eva