Training Projectmanagement

project management body of knowledge

De training projectmanagement laat zich samenvatten als het verwerven van kennis en inzicht in hardcore projectmanagement. De basis van deze training bestaat uit de processen, kennisgebieden en tools & technieken van PMI’s Project Management Body of Knowledge (PMBOK), aangevuld met best practice projectmanagement uit o.a. PRINCE2 en ervaringen uit de eigen adviespraktijk.

De praktijkgerichte training bestaat uit 4 losse dagen op locatie, met een groep van maximaal 10 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 1 maand. Tussen de vier losse dagen krijgen de deelnemers lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.

De training projectmanagement laat zich samenvatten als het verwerven van kennis en inzicht in hardcore projectmanagement. De basis van deze training bestaat uit de processen, kennisgebieden en tools & technieken van PMI’s Project Management Body of Knowledge (PMBOK), aangevuld met best practice projectmanagement uit o.a. PRINCE2 en ervaringen uit de eigen adviespraktijk.  

De praktijkgerichte training bestaat uit 4 losse dagen op locatie, met een groep van maximaal 10 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 1 maand. Tussen de vier losse dagen krijgen de deelnemers lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten. 

PROGRAMMA EN INHOUD

DAG 1 – Het grotere plaatje | rol van de projectmanager 

1) Introductie: basisbegrippen en -kennis | project-levenscyclus | opzet en structuur PMBOK | processen en kennisgebieden | projectomgeving | bedrijfsstandaarden | rol van de opdrachtgever. 

2) Integratie: projectopdracht | projectmanagement plan | leiden en managen | managen van project-kennis | monitoren en beheersen | wijzigingenbeheer | afsluiten van een project of fase. 

3) Projectmanager: de projectmanager als dirigent | succescriteria | leiderschapsmodel | invloedssferen | omgaan met macht en politiek | onderhandelen | soft skills. 

DAG 2 – Scope en kwaliteit | team en stakeholders

4) Stakeholders: basiskennis en -begrippen |  project stakeholdermanagement | identificeren van stakeholders | plannen, managen en monitoren van stakeholder-interactie | tools en technieken. 

5) Scope: plannen van scopemanagement | verzamelen van eisen | definiëren scope | opstellen WBS | valideren scope | beheersen scope | tools en technieken.

6) Kwaliteit: plannen van kwaliteitsmanagement | managen en beheersen van kwaliteit | tools en technieken.

DAG 3 – Kwaliteit, tijdschema en kosten 

7) Tijdschema: plannen tijdschema-management | definiëren activiteiten | rangschikken activiteiten | schatten doorlooptijden | ontwikkelen en beheersen tijdschema | tools en technieken.

8) Kosten: plannen van kostenmanagement | schatten van kosten | budgetteren van kosten | kostenbeheersing | tools en technieken. 

9) Team: teamsamenstelling | fasen van teamontwikkeling | niveaus van ontwikkeling (Lencioni) | teamrollen | samenwerken | workshops, kick-off, project start-up | tools en technieken.

DAG 4 – Resources & inkoopmanagement, risicomanagement en managen van performance

10) Resources en inkoop: plannen van resources (fysieke middelen) | schatten van benodigde resources | verwerven en beheersen van resources | plannen van de inkoop | opstellen van inkoop-strategie | vormgeven en beheersen van het inkoopproces.

11) Performance: performance-management | data, informatie, communicatie | monitoren en beheersen van scope-, tijdschema-, en kosten-baselines.  

12) Risico’s: plannen risicomanagement | identificeren risico’s | kwalitatieve en kwantitatieve analyse | plannen, monitoren en beheersen van beheersmaatregelen | biases | tools en technieken. 

13) Leiderschap: competenties | persoonlijk leiderschap | coaching for performance | persoonlijkheid | ontwikkelen van eigen stijl.

 

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake van ca. 30 minuten plaats waarvan de input bedoeld is om uw leervragen te inventariseren en de verwachtingen af te stemmen. 

Investering: € 2.195,— inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW.

lees verderlees minder
Trainers Projectmanagement
meer
over
Karel
meer
over
Gert
 • Beschikbare data

 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 48 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u een datum-suggestie voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Indien u besluit deel te nemen aan de training bevestigen wij uw deelname per mail. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, parkeren, betaling, etc. Tevens ontvangt u de factuur voor de training.
  • Indien u besluit deel te nemen aan de training bevestigen wij uw deelname per mail. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, parkeren, betaling, etc. Tevens ontvangt u de factuur voor de training.
  • Wij hanteren voor alle trainingen de op het moment van uitvoering van kracht zijnde COVID-19 overheidsrichtlijnen. Dit betekent dat vooralsnog de basisregels voor iedereen op onze dienstverlening van toepassing zijn.
  • Vanaf 1 juli 2021 vragen wij van deelnemers aan onze open trainingen het vertoon van een recent negatief testbewijs of bewijs van vaccinatie. De groepsgrootte maximeren wij vooralsnog op 10 deelnemers. In combinatie met onze zaalkeuze kunnen wij u zo garanderen dat ruimschoots aan de 1,5 meter-eis kan worden voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de diverse trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 2.195,— per deelnemer, excl. BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, water en koekjes op de zaal.
  • Voor de lunch kunt u  – voor eigen rekening – gebruik te maken van de voortreffelijke catering van Seats2meet in de LocHal of op een andere manier in uw lunchbehoefte voorzien.
  • Vrijstelling van BTW is eventueel – afhankelijk van de toepasselijke regelgeving – mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads