Training Risicomanagement

The future
ain't
what it used to be

In de training Risicomanagement leert u actief sturen op risico’s en kansen in tenders en projecten. Iedereen die betrokken is bij projecten weet hoe belangrijk goed risicomanagement is voor het slagen van een project. Goed risicomanagement vergroot de voorspelbaarheid, voorkomt vertragingen en verlaagt faalkosten. Daarmee neemt per saldo de kans op realisatie van de projectdoelen toe. Goed risicomanagement is kortom erg belangrijk. Toch komen wij met regelmaat project- of risicomanagers tegen die zich erover beklagen hoe lastig het is om deze vitale projectfunctie tot leven te brengen. Te vaak verworden risico-sessies tot een verplicht nummer. Met alle nadelige gevolgen voor het project.

In de training Risicomanagement leert u actief sturen op risico’s en kansen in tenders en projecten. Iedereen die betrokken is bij projecten weet hoe belangrijk goed risicomanagement is voor het slagen van een project. Goed risicomanagement vergroot de voorspelbaarheid, voorkomt vertragingen en verlaagt faalkosten. Daarmee neemt per saldo de kans op realisatie van de projectdoelen toe. Goed risicomanagement is kortom erg belangrijk. Toch komen wij met regelmaat project- of risicomanagers tegen die zich erover beklagen hoe lastig het is om deze vitale projectfunctie tot leven te brengen. Te vaak verworden risico-sessies tot een verplicht nummer. Met alle nadelige gevolgen voor het project.

Mensenwerk

De oorzaak van de bovenstaande praktijk ligt in de eenzijdig administratief-procedurele benadering van risicomanagement. Om deze reden verwordt risicomanagement tot een papieren tijger. Risico-sessies worden rituele dansen waarbij – in het beste geval – het risico-dossier plichtmatig wordt langs gelopen. Logisch dat er vaak weinig animo is voor dit onderwerp. Echter, risicomanagement is in de kern geen technische exercitie. De perceptie, inschatting en beoordeling van risico’s en kansen is in essentie mensenwerk. Onze ervaring is dat wanneer mensen leren hun intuïties en risico-vaardigheden aan te scherpen, zij goed in staat zijn als team risico’s in kaart te brengen, te doorgronden, passende maatregelen te bedenken en te managen.

Gedragseconomie

In de ééndaagse training Risicomanagement staan wij allereerst stil bij de manier van denken (mindset) en de begrippentaal die ten grondslag ligt aan het kennisgebied risicomanagement. Vanuit deze mindset behandelen we de belangrijkste systemen en tools die beschikbaar zijn voor het managen van risico’s en kansen in projecten. Vervolgens zoomen we verder in op de factor mens. In deze training doen wij dat door de inzichten van de gedragseconomie te vertalen naar de wereld van projecten. Kenmerkend voor de gedragseconomische invalshoek is de focus op het feitelijk handelen van mensen in economische keuzevraagstukken. Vanuit deze bron weten we dat de oordeels- en besluitvorming van mensen sterk onderhevig is aan systematische vertekeningen (biases) en denkfouten.

Risico-intelligent

In deze innovatieve training staan we stil bij de psychologische mechanismen (heuristieken) die aan het identificeren en managen van risico’s en kansen ten grondslag liggen. We behandelen de meest voorkomende biases in projecten (optimisme, conformisme, verliesaversie, groepsdruk, etc.) en doen suggesties voor adequate beheersmaatregelen. De training Risicomanagement scherpt uw zienswijze en kritisch vermogen aan en stelt u in staat de effecten van ingebakken menselijke vertekeningen in oordelen, inschattingen en keuzes tijdig te signaleren, te vermijden of te corrigeren (de-biasen). De kwaliteit van de input voor de diverse tools, tabellen en overzichten wordt daarmee substantieel verbeterd. Bottom-line maakt deze training u meer risico-intelligent

lees verderlees minder
Trainers Risicomanagement
meer
over
Eva
meer
over
Karel
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • Onzekerheid en systeemdenken
  • Risico’s en kansen
  • Probabilistisch denken
  • De aard van een risico-inschatting
  • Risicomanagement als proces
  • Risico-attitude
  • Het organiseren van een risicosessie
  • Het risicodossier
  • De psychologie van risicomanagement
  • Systeem 1 en systeem 2
  • Heuristieken en biases
  • Optimisme-bias
  • Survivorship-bias
  • De vertekening als gevolg van emoties (affect)
  • Confirmation-bias
  • Verlies-aversie
  • Group-think
  • In welke wereld leven wij?
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt ter voorbereiding op de training een lees- en reflectieopdracht.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 495,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. € 37,50 voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads