Training Teamontwikkeling

Nobody is
perfect but
a team can be

Teamwerk is een cruciale factor in het bereiken van projectsucces. Het ontwikkelen van een effectief team is dan ook een van de primaire verantwoordelijkheden van de projectleider. Iedereen die zelf wel eens onderdeel is geweest van een team weet wat een indrukwekkende ervaring het is als het vanwege een krappe deadline of calamiteit opeens ‘alle hens aan dek is’. Dan is er ineens focus, scherpte, teamgevoel en worden er bakken werk verzet. Het team zit in een flow. Een flow-ervaring is niet alleen mooi om mee te maken, maar geeft ook een inkijkje waartoe het team in staat is. Hoe effectief het team kan zijn. In de training Teamontwikkeling staan we stil bij de fundamenten van teamontwikkeling en de rol van leiderschap en geven we praktische handvatten om als projectleider of teamlid aan de slag te gaan.

Teamwerk is een cruciale factor in het bereiken van projectsucces. Het ontwikkelen van een effectief team is dan ook een van de primaire verantwoordelijkheden van de projectleider. Iedereen die zelf wel eens onderdeel is geweest van een team weet wat een indrukwekkende ervaring het is als het vanwege een krappe deadline of calamiteit opeens ‘alle hens aan dek is’. Dan is er ineens focus, scherpte, teamgevoel en worden er bakken werk verzet. Het team zit in een flow. Een flow-ervaring is niet alleen mooi om mee te maken, maar geeft ook een inkijkje waartoe het team in staat is. Hoe effectief het team kan zijn. In de training Teamontwikkeling staan we stil bij de fundamenten van teamontwikkeling en de rol van leiderschap en geven we praktische handvatten om als projectleider of teamlid aan de slag te gaan.

Inhoud en proces

Juist in projecten is het zaak om het team zo snel mogelijk productief te krijgen. En een goed functionerend team ontstaat niet vanzelf, maar is het resultaat van een strak geregisseerd proces. In de ééndaagse training Teamontwikkeling laten we zien hoe je door op belangrijke project-momenten een appèl te doen op het team daarmee de teamontwikkeling enorm in een stroomversnelling kan brengen. Inhoudelijke voortgang gaat op die manier gepaard met ontwikkeling van het team en vice versa. Voorbeelden van dergelijke project-momenten zijn de project start-up (PSU), de risicosessie of de tussentijdse evaluatie in een groot project. Maar ook het plannen op hoofdlijnen, bijvoorbeeld via een mijlpalenplan is zo’n moment waarop de fundamenten voor het team worden gesmeed. Een gezamenlijk tot stand gebrachte planning is spreekwoordelijk goud waard: planning is building commitment.

Vertrouwen

In de training Teamontwikkeling reiken wij diverse hulpmiddelen aan waarmee u zelf kunt diagnosticeren in welke fase van ontwikkeling het projectteam zich bevindt. De belangrijkste toe te passen vaardigheid hier is goed kijken naar het gedrag van de teamleden. Vanuit verschillende registers leren kijken en daarbij vragen stellen als: is er een basis van vertrouwen? Is in het gedrag de intentie tot samenwerken waarneembaar? Etc. Deze scherpe manier van kijken geeft inzicht. Daarnaast kan de inzet van specifieke instrumenten behulpzaam zijn, met name ook bij het krijgen van ideeën voor gerichte ingrepen (interventies) om het team uit een impasse te halen en weer te laten stromen. In de training komen verschillende instrumenten aan de orde en zoomen we in op de Roos van Leary. Afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep kunnen we aandacht besteden aan diverse specifieke onderwerpen zoals (internationale) cultuurverschillen, agile teams en – actueel in deze tijden van Corona – de voorwaarden en spelregels van het werken met virtuele teams.

lees verderlees minder
Trainers Samenwerken als Team
meer
over
Eva
meer
over
Katinka
meer
over
Karel
meer
over
Gert
meer
over
Paul
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • de plaats en betekenis van het team
  • het team als mini-organisatie
  • de fasen van teamontwikkeling
  • inhoud en proces
  • het gebruik van sleutelmomenten
  • teamsamenstelling
  • tools: Insights Discovery, DISC, Drijfveren DNA, etc
  • de roos van Leary
  • teamrollen
  • de dynamiek tussen projectleider en team
  • vertrouwen als basis voor samenwerken
  • culturele verschillen
  • de kenmerken van agile teams
  • meetings en mogelijkheden
  • constructief omgaan met frictie
  • virtuele teams
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na aanmelding bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de aanmelding ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt ter voorbereiding op de training een lees- en reflectieopdracht.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 495,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. € 37,50 voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Soft skills

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ‘the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • Downloads