Bureau voor projectleiderschap. Wij trainen en coachen projectleiders in de publieke en in de private sector. En wij begeleiden bijeenkomsten op cruciale project-momenten.

In onze trainingen zorgen wij altijd voor evenwicht tussen de harde, methodische aspecten van projectmanagement en de zachte, gedragsmatige aspecten als leiderschap, samenwerken en teamontwikkeling.

neem
contact op