Bureau voor project leiderschap. Wij trainen en coachen projectleiders in de publieke sector èn hun partners in de private sector.

In onze trainingen zorgen wij altijd voor een uitgebalanceerd evenwicht tussen de harde, methodische aspecten van projectmanagement en zachte zaken als teamontwikkeling, het verkrijgen van draagvlak en leiderschap.

neem
contact op