PSU

Planning is
building commitment

Voor ons is een Project Start Up – afgekort PSU – het belangrijkste moment in de levens-cyclus van een project. Technisch is een PSU een workshop in de aanvang van een project met de belangrijkste stakeholders met als doel het project inhoudelijk, menselijk en organisatorisch vorm te geven. De PSU is daarmee de grote zus van de meer intern gerichte kick-off. Sommige publieke opdrachtgevers stellen het organiseren van een PSU voor projecten met een bepaalde omvang en complexiteit zelfs verplicht. En ook private partijen gaan er steeds vaker toe over om voorafgaande aan de uitvoering van een belangrijk project samen vooraf ‘de klokken gelijk te zetten’.

Voor ons is een Project Start Up – afgekort PSU – het belangrijkste moment in de levens-cyclus van een project. Technisch is een PSU een workshop in de aanvang van een project met de belangrijkste stakeholders met als doel het project inhoudelijk, menselijk en organisatorisch vorm te geven. De PSU is daarmee de grote zus van de meer intern gerichte kick-off. Sommige publieke opdrachtgevers stellen het organiseren van een PSU voor projecten met een bepaalde omvang en complexiteit zelfs verplicht. En ook private partijen gaan er steeds vaker toe over om voorafgaande aan de uitvoering van een belangrijk project samen vooraf ‘de klokken gelijk te zetten’. 

Best practice projectmanagement 

De belangrijkste reden voor de toenemende inzet van de PSU is dat we in de projecten-business via zogenaamde affaires geleerd hebben dat investeren in de voorkant van het project kostbare problemen in het projectverloop kan voorkomen. Een PSU is kortom een goede investering. Daarmee is het investeren in een project start-up de laatste jaren uitgegroeid tot een goed voorbeeld van best practice projectmanagement.

Planning is building commitment 

In toenemende mate organiseren opdrachtgevers en opdrachtnemers na opdracht-verstrekking of gunning gezamenlijk een project start-up. Door in het programma van de workshop inhoudelijke onderwerpen en teamontwikkeling op elkaar te betrekken leren de participanten elkaar ‘werkende weg’ beter kennen. Werken aan inhoudelijke en organisatorische zaken valt zo samen met teamontwikkeling. Met deze werkwijze geven we invulling aan het devies ‘planning is building commitment’.

Project coaching

In aanvulling op de Project Start Up leveren wij diverse diensten onder de noemer project coaching. Zo hebben wij in de loop van de jaren een uitgebreid track-record opgebouwd in het organiseren en begeleiden van project follow-up’s (PFU), risico-sessies, trouble shooting en projectevaluaties.

lees verderlees minder
PROCESBEGELEIDERS
meer
over
Karel
meer
over
Eva
meer
over
Gert
 • WERKWIJZE

  Wanneer wij een workshop verzorgen is de route doorgaans als volgt:

  • In een intakegesprek nemen we het waarom, wat en hoe met u door.
  • Op basis van de informatie die wij via een kort vooronderzoek hebben verzameld doen wij een voorstel voor de opzet van de workshop en de daarmee verbonden investering.
  • Na een akkoord op ons voorstel maken we met u vervolgafspraken over de datums, locatie, de introductie van de workshop, de uitnodiging aan de deelnemers en andere praktische zaken.
  • We gaan aan de slag met de workshop en houden u als opdrachtgever op de hoogte van het verloop van de workshop en de daarin bereikte resultaten.
  • Na de workshop evalueren we samen met u over de bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen.
 • PSU

  Het organiseren van een project start-up is altijd maatwerk, waarbij de onafhankelijke facilitator of procesbegeleider een belangrijke rol speelt. Afhankelijk van de karakeristieken van het project, de behoeften en wensen van de stakeholders, de ‘maturity’ van de partners, de top-risico’s, etc. kan er voor gekozen worden een PSU min of meer uitgebreid in te steken. In tijd kan een project start-up variëren van een ochtend of middag voor een kleiner project tot en met twee dagen met tussenliggende avond voor een complex project. Op basis van een gezamenlijke intake stellen we met elkaar vast waartoe de PSU moet leiden en welke onderwerpen onderdeel worden van de workshop.

 • DOWNLOADS