PROJECTMATIG WERKEN | in company

projecten zijn
mensenwerk

De tweedaagse in company training Projectmatig Werken is de basis-training voor het werken in projectverband. De training is daarmee uiterst geschikt vertrekpunt voor de implementatie van projectmatig werken in uw organisatie. Door gezamenlijk deze training te volgen verwerven alle betrokkenen – projectleiders, projectcoördinatoren en projectteamleden – de taal, de manier van denken en de praktische vaardigheden om in de eigen organisatiepraktijk met projectmatig werken te beginnen of de bestaande projectpraktijk te verbeteren.

Via een kort vooronderzoek wordt de training projectmatig werken op uw organisatie afgestemd en op maat gemaakt. In de training komen de diverse aspecten van projectmatig werken in samenhang aan de orde, dus zowel de methodische aanpak, de tools en technieken als de mensgerichte aspecten. De tweedaagse training kan als een aaneengesloten training van twee opeenvolgende (1 x 2 dagen) worden gegeven of in de vorm van twee keer een losse (2 x 1 dag) met een een tussenliggende periode van 1 of 2 weken. Onder aan de streep stelt deze praktische training de deelnemers in staat met zelfvertrouwen hun rol in een project op te pakken.

De tweedaagse in company training Projectmatig Werken is de basis-training voor het werken in projectverband. De training is daarmee uiterst geschikt vertrekpunt voor de implementatie van projectmatig werken in uw organisatie. Door gezamenlijk deze training te volgen verwerven alle betrokkenen – projectleiders, projectcoördinatoren en projectteamleden – de taal, de manier van denken en de praktische vaardigheden om in de eigen organisatiepraktijk met projectmatig werken te beginnen of de bestaande projectpraktijk te verbeteren.

Via een kort vooronderzoek wordt de training projectmatig werken op uw organisatie afgestemd en op maat gemaakt. In de training komen de diverse aspecten van projectmatig werken in samenhang aan de orde, dus zowel de methodische aanpak, de tools en technieken als de mensgerichte aspecten. De tweedaagse training kan als een aaneengesloten training van twee opeenvolgende (1 x 2 dagen) worden gegeven of in de vorm van twee keer een losse (2 x 1 dag) met een een tussenliggende periode van 1 of 2 weken. Onder aan de streep stelt deze praktische training de deelnemers in staat met zelfvertrouwen hun rol in een project op te pakken.

PROGRAMMA EN INHOUD

DAG 1 FUNDAMENT  

Projectmatig werken: wat is een project | projectmatig werken | stakeholders | project-trechter | project-levenscyclus | faseren, beslissen, beheersen | samenhang tussen scope, kwaliteit, tijd en geld | PDCA | project mindset | projectopdracht | projectplan.

Projectleider:  dirigent van het orkest | succescriteria | opdrachtaanvaarding | omgaan met macht en invloed | persoonlijk leiderschap | het belang van soft skills | ontwikkelen eigen stijl.

Teamgericht werken: samenwerken als basis | teamsamenstelling | teamontwikkeling | kick-off | project start-up (PSU) | workshops. 

Scope en kwaliteit: scope als vertrekpunt | product- en projectscope | verzamelen van eisen | vaststellen scope | opstellen WBS | valideren | beheersen van scope | scope creep | tools en technieken.

DAG 2 PLANNEN EN BEHEERSEN  

Projectmanagement: management-principes | business case | focus op producten | vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden | managen per fase | management by exception | maatwerk | leren van ervaring | omgaan met wijzigingen.

Plannen en beheersen van tijd: planning principes | definiëren activiteiten | rangschikken activiteiten | schatten van doorlooptijden | ontwikkelen tijdschema | beheersen tijdschema. 

Kosten en baten: schatten van kosten | budgetteren van kosten | beheersen van kosten | tools en technieken. 

Managen van risico’s:  projecttrechter en risico’s | identificeren van risico’s | analyseren van risico’s | plannen beheersmaatregelen | monitoren en beheersen | optimisme | pre-mortem workshop.

Monitoren en bijsturen: PDCA | data en informatie | projectplan | scope-, tijdschema-, en kosten-baselines |monitoren | bijsturen | het voeren van cruciale gesprekken.

De deelnemers ontvangen gedurende de training inhoudelijk materiaal in de vorm van (digitale) uitdelers. 

lees verderlees minder
TRAINER
meer
over
Karel
 • SOFT SKILLS

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ’the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • IN COMPANY

  Wanneer wij een in company training verzorgen is de route doorgaans als volgt:

  • In een intakegesprek nemen we het waarom, wat en hoe met u door.
  • Op basis van de informatie die wij via een kort vooronderzoek hebben verzameld doen wij een voorstel voor de opzet van de training en de daarmee verbonden investering.
  • Na een akkoord op ons voorstel maken we met u vervolgafspraken over de datums, locatie, de introductie van de training, de uitnodiging aan de deelnemers en andere praktische zaken.
  • We gaan aan de slag met de trainingen en houden u als opdrachtgever op de hoogte van het verloop van de training en de daarin bereikte resultaten.
  • Na de training evalueren we samen met u over de bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen.
 • DOWNLOADS