Soft Skills voor Projectleiders

De weg naar
projectsucces

De training soft skills voor projectleiders richt zich op het ontwikkelen van de zachte, gedragsmatige competenties die vereist zijn om leiderschap te vertonen in de rol van projectmanager of -leider. De training is opgezet vanuit de overtuiging dat het in de eerste plaats de leiderschapsvaardigheden van de projectmanager zijn die in de praktijk doorslaggevend zijn voor het realiseren van projectsucces. De training heeft een persoonlijk karakter en biedt veel gelegenheid tot oefenen.

De training soft skills voor projectleiders beslaat vier dagen die gelijkelijk verdeeld zijn (2 x 2 dagen) over twee modules. De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 8 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 1 maand. Tussen de twee modules krijgen de deelnemers ter verdieping van het geleerde lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.

De training soft skills voor projectleiders richt zich op het ontwikkelen van de zachte, gedragsmatige competenties die vereist zijn om leiderschap te vertonen in de rol van projectmanager of -leider. De training is opgezet vanuit de overtuiging dat het in de eerste plaats de leiderschapsvaardigheden van de projectmanager zijn die in de praktijk doorslaggevend zijn voor het realiseren van projectsucces. De training heeft een persoonlijk karakter en biedt veel gelegenheid tot oefenen. 

De training soft skills voor projectleiders beslaat vier dagen die gelijkelijk verdeeld zijn (2 x 2 dagen) over twee modules. De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 8 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 1 maand. Tussen de twee modules krijgen de deelnemers ter verdieping van het geleerde lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten. 

Programma en inhoud

MODULE I

Dag 1 Leiderschap 

1) Leiderschap: rollen van de projectleider | omgaan met stakeholders | de opdrachtgever | het projectteam | leiderschap en leiderschapsontwikkeling | leiderschapsmodel | persoonlijk leiderschap | thema’s en competenties | interactiemodel | het ontwikkelen van een eigen stijl | waarnemen | lezen van de wedstrijd | omgaan met emoties | mentaal akido-en | plannen van de uitvoering | persoonlijke effectiviteit | toepassing en persoonlijke reflectie. 

Dag 2Macht en invloed

2) Beïnvloeden met impact: projectleider, speelbal of regisseur | het spel rond opdracht-aanvaarding | de noodzaak om invloed te verwerven en te gebruiken | de essentie van beïnvloeden| macht en invloed | momenten van beïnvloeding | krachtenveld analyse | machtsbronnen | machts-blokkadeprofiel | persoonlijke reflectie. 

3) Onderhandelen: onderhandelen als omgangsvorm | principieel onderhandelen (Harvard-methode) | de vier principes | de menselijke dimensie van het probleem | dual processing | focus op belangen | samen zoeken en creatief worden | oplossingen in wederzijds belang | omgaan met dilemma’s | macht en tegenmacht | conflicthantering | persoonlijke reflectie. 

MODULE II

Dag 3 Teams en samenwerking 

4) Teams: de projectleider als leider van het team | teamsamenstelling | teamontwikkeling in een snelkookpan | teamrollen | omgaan met glijdende bezetting | het leiden van meetings en workshops |  kick-off en project start-up (PSU) | uitdagingen van virtuele teams. 

5) Samenwerken: simulatie | sturen op samenwerking | samenwerkingsgedrag | condities voor samenwerking | spel-theoretische inzichten | leiderschapsgedrag | persoonlijke reflectie. 

Dag 4 Coachend leidinggeven

6) Leidinggeven: projectleider als coach | doelen van coachend leiderschap | mensbeeld en mindset | de essentie van coachend leidinggeven | werken vanuit sterke punten | bewustzijn en verantwoordelijkheid | interactiemodel | the inner game | de kunst van het vragen stellen | power-questions | gespreksmodel | interventies| persoonlijke reflectie. 

7) Crucial conversations:  kenmerken van een crucial conversation | omgaan met eigen emoties en die van de ander | start met hart | mentale focus | werken aan veiligheid | persoonlijke reflectie.

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake van ca. 30 minuten plaats waarvan de input bedoeld is om uw leervragen te inventariseren en de verwachtingen af te stemmen. 

Investering: € 2.495,— inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW.

lees verderlees minder
Trainers soft skills voor projectleiders
meer
over
Karel
meer
over
Gert
meer
over
Katinka
 • Beschikbare data

 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 48 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u een datum-suggestie voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Indien u besluit deel te nemen aan de training bevestigen wij uw deelname per mail. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, parkeren, betaling, etc. Tevens ontvangt u de factuur voor de training.
  • Wij hanteren voor alle trainingen de op het moment van uitvoering van kracht zijnde COVID-19 overheidsrichtlijnen. Dit betekent dat vooralsnog de basisregels voor iedereen op onze dienstverlening van toepassing zijn.
  • Vanaf 1 juli 2021 vragen wij van deelnemers aan onze open trainingen het vertoon van een recent negatief testbewijs of bewijs van vaccinatie. De groepsgrootte maximeren wij voor deze training op 8 deelnemers. In combinatie met onze zaalkeuze kunnen wij u zo garanderen dat ruimschoots aan de 1,5 meter-eis kan worden voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de diverse trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 2.495,— per deelnemer, excl. BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, water en koekjes op de zaal.
  • Voor de lunch kunt u  – voor eigen rekening – gebruik te maken van de voortreffelijke catering van Seats2meet in de LocHal of op een andere manier in uw lunchbehoefte voorzien.
  • Vrijstelling van BTW is eventueel – afhankelijk van de toepasselijke regelgeving – mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads