Soft skills voor Projectleiders

De weg naar
projectsucces

De training soft skills voor projectleiders richt zich op het ontwikkelen van de zachte, gedragsmatige competenties die vereist zijn om leiderschap te vertonen in de rol van projectmanager of -leider. De training is opgezet vanuit de overtuiging dat het in de eerste plaats de leiderschapsvaardigheden van de projectmanager zijn die in de praktijk doorslaggevend zijn voor het realiseren van projectsucces. De training heeft een persoonlijk karakter en biedt veel gelegenheid tot oefenen.

De training soft skills voor projectleiders beslaat vier dagen die gelijkelijk verdeeld zijn (2 x 2 dagen) over twee modules. De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 8 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 2 – 3 weken. Tussen de twee modules krijgen de deelnemers ter verdieping van het geleerde lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.

De training soft skills voor projectleiders richt zich op het ontwikkelen van de zachte, gedragsmatige competenties die vereist zijn om leiderschap te vertonen in de rol van projectmanager of -leider. De training is opgezet vanuit de overtuiging dat het in de eerste plaats de leiderschapsvaardigheden van de projectmanager zijn die in de praktijk doorslaggevend zijn voor het realiseren van projectsucces. De training heeft een persoonlijk karakter en biedt veel gelegenheid tot oefenen. 

De training soft skills voor projectleiders beslaat vier dagen die gelijkelijk verdeeld zijn (2 x 2 dagen) over twee modules. De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 8 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 2 – 3 weken. Tussen de twee modules krijgen de deelnemers ter verdieping van het geleerde lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten. 

Programma en inhoud

MODULE I

Dag 1 Leiderschap 

1) Leiderschap: rollen van de projectleider | de opdrachtgever | omgaan met stakeholders | het projectteam | leiderschap en leiderschapsontwikkeling | persoonlijk leiderschap | thema’s en competenties | interactiemodel | het ontwikkelen van een eigen stijl | lezen van de wedstrijd | omgaan met emoties | plannen van de uitvoering | persoonlijke effectiviteit | persoonlijke reflectie. 

Dag 2Macht en invloed

2) Beïnvloeden met impact: projectleider: speelbal of regisseur | het spel rond opdrachtaanvaarding | de noodzaak om invloed te verwerven en te gebruiken | de essentie van beïnvloeden | macht en invloed | momenten van beïnvloeding | krachtenveld analyse | machtsbronnen | machts-blokkadeprofiel | persoonlijke reflectie. 

3) Onderhandelen: onderhandelen als omgangsvorm | principieel onderhandelen (Harvard-methode) | de vier principes | de menselijke dimensie van het probleem | dual processing | focus op belangen | samen zoeken en creatief worden | oplossingen in wederzijds belang | omgaan met dilemma’s | macht en tegenmacht | conflicthantering | persoonlijke reflectie. 

MODULE II

Dag 3 Teams en samenwerking 

4) Teams: de projectleider als leider van het team | teamsamenstelling | teamontwikkeling in een snelkookpan | teamrollen | omgaan met een wisselende bezetting | het leiden van meetings en workshops |  kick-off en project start-up (PSU) | pre-mortem risicosessie | virtuele werken: kansen en uitdagingen | persoonlijke reflectie

5) Samenwerken: simulatie | sturen op samenwerking | samenwerkingsgedrag | condities voor samenwerking | spel-theoretische inzichten | leiderschapsgedrag | persoonlijke reflectie. 

Dag 4  Goede gesprekken

6) Leidinggeven: de projectleider als coach | doelen van coachen | mensbeeld en mindset | de essentie van coachend leidinggeven | werken vanuit sterke punten | bewustzijn en verantwoordelijkheid | interactiemodel | the inner game | de kunst van het vragen stellen | power-questions | GROW-gespreksmodel | interventies| persoonlijke reflectie. 

7) Crucial conversations:  kenmerken van een crucial conversation | omgaan met eigen emoties en die van de ander | start met hart | werken aan veiligheid | mentale focus | mentaal akido-en | persoonlijke reflectie.

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake plaats bedoeld om jouw leervragen te inventariseren en verwachtingen af te stemmen. Op basis van dit gesprek beslis jij over definitieve deelname aan de training.

Investering: € 2.495,— inclusief uitdelers, oefenmateriaal, etc. en inclusief koffie, thee, water + lunches, excl. BTW.

lees verderlees minder
Trainers soft skills voor projectleiders
meer
over
Karel
meer
over
Eva
 • Beschikbare data

  laat mij weten wanneer nieuwe data voor de training soft skills voor projectleiders beschikbaar komen
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 48 uur via de mail jouw aanmelding en doen wij een datum-suggestie voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij jouw leervragen. Op basis van dit gesprek beslis jij over definitieve deelname aan de training.
  • Indien je besluit deel te nemen aan de training bevestigen wij jouw deelname per mail. In deze mail tref je aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, parkeren, betaling, etc. Tevens ontvangt je de factuur voor de training.
  • De groepsgrootte is voor deze training gemaximeerd op 8 deelnemers.
  • Je ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • Je ontvangt tussen de diverse trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 2.495,— per deelnemer, excl. BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, water en koekjes op de zaal èn inclusief de lunch op basis van de voortreffelijke catering van in de LocHal.
 • Downloads