RISICOMANAGEMENT | in company

het managen van
de essentie

De workshop risicomanagement is toegespitst op de wereld van projecten. De training is gericht op projectmanagers en projectleiders, risicomanagers of managers projectbeheersing en opdrachtgevers die binnen het private of publieke domein hun kennis over eigentijds risicomanagement willen vergroten en hun risico-intelligentie willen aanscherpen. In deze innovatieve training doen wij dat door de baanbrekende inzichten vanuit de gedragseconomie te vertalen naar de wereld van projecten.

Deze workshop kan worden ingezet om de kennis van diverse project-professionals op een hoger plan te brengen in de specifieke organisatie-context, maar kan ook worden gebruikt om de risico’s van een belangrijk, groot en/of complex project te doorgronden en af te sluiten met pasende beheersmaatregelen.

De workshop risicomanagement is toegespitst op de wereld van projecten. De training is gericht op projectmanagers en projectleiders, risicomanagers of managers projectbeheersing en opdrachtgevers die binnen het private of publieke domein hun kennis over eigentijds risicomanagement willen vergroten en hun risico-intelligentie willen aanscherpen. In deze innovatieve training doen wij dat door de baanbrekende inzichten vanuit de gedragseconomie te vertalen naar de wereld van projecten. 

Deze workshop kan worden ingezet om de kennis van diverse project-professionals op een hoger plan te brengen in de specifieke organisatie-context, maar kan ook worden gebruikt om de risico’s van een belangrijk, groot en/of complex project te doorgronden en af te sluiten met pasende beheersmaatregelen. 

PROGRAMMA EN INHOUD

OCHTEND

1) Omgaan met onzekerheid: onzekerheid | de Rumsfeld-matrix | risico’s en kansen | risico’s en de projecttrechter | systeemhiërarchie | probabilistisch denken | de aard van een risico-inschatting | kwantificeren | risico als kans x effect | de kunst van het schatten. 

2) Risicomanagement: risicomanagement als proces | risico-strategie | identificeren van risico’s |  het risicodossier | risicosessies | pre-mortem analyse | individuele risico’s  en overall projectrisico | risico-attitude (risk appetite) | tools & technieken | kwalitatieve analyse | kwantitatieve analyse | beheersmaatregelen | implementeren van beheersmaatregelen | monitoren en beheersen van risico’s.

MIDDAG 

3) De psychologie van risicomanagement: gedragseconomie | risicoperceptie | | systeem 1 en systeem 2 | heuristieken en biases | gedragsmatig risicomanagement | risico-intelligentie | optimisme-bias | planning disasters en hun remedie | confirmation bias | vertekening als gevolg van emoties (affect) | survivorship-bias | verlies-aversie | group-think en hoe deze te voorkomen. 

De deelnemers ontvangen voorafgaande en na afloop van de workshop inhoudelijk materiaal in de vorm van (digitale) uitdelers. 

lees verderlees minder
TRAINERS
meer
over
Eva
meer
over
Karel
 • SOFT SKILLS

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ’the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • PRAKTISCHE ZAKEN

  Wanneer wij een workshop verzorgen is de route doorgaans als volgt:

  • In een intakegesprek nemen we het waarom, wat en hoe met u door.
  • Op basis van de informatie die wij via een kort vooronderzoek hebben verzameld doen wij een voorstel voor de opzet van de workshop en de daarmee verbonden investering.
  • Na een akkoord op ons voorstel maken we met u vervolgafspraken over de datums, locatie, de introductie van de workshop, de uitnodiging aan de deelnemers en andere praktische zaken.
  • We gaan aan de slag met de workshop en houden u als opdrachtgever op de hoogte van het verloop van de workshop en de daarin bereikte resultaten.
  • Na de workshop evalueren we samen met u over de bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen.
 • DOWNLOADS