PERSONAL PROJECT COACHING

The inner game

In een snelle, complexe wereld als de onze hebben we projectleiders en -managers nodig die kunnen leiden. Die met hun visie en werkwijze anderen kunnen inspireren en motiveren. Die draagvlak kunnen creëren waar dat er nog niet is. Personal project coaching is het antwoord op de vraag van de projectleider naar een persoonlijk 1-op-1 leerproces voor het ontwikkelen van de hiervoor benodigde management- en leiderschapscompetenties. De aanleidingen om te kiezen voor een individueel traject kunnen legio zijn. Een paar voorbeelden uit de praktijk: jong talent moet snel worden klaargestoomd, een medior projectmanager ervaart dat zijn of haar professionele ontwikkeling stokt. Of een ervaren senior in een complex project heeft behoefte aan een klankbord. Kortom zoveel aanleidingen als er projectleiders en projectmanagers zijn. De focus in de 1-op-1 project coaching ligt op het aan- en bijleren van effectief gedrag. In dit leerproces werken we in de personal project coaching met heel de mens, dus inclusief zijn of haar drijfveren, emotionele en cognitieve vermogens.

In een snelle, complexe wereld als de onze hebben we projectleiders en -managers nodig die kunnen leiden. Die met hun visie en werkwijze anderen kunnen inspireren en motiveren. Die draagvlak kunnen creëren waar dat er nog niet is. Personal project coaching is het antwoord op de vraag van de projectleider naar een persoonlijk 1-op-1 leerproces voor het ontwikkelen van de hiervoor benodigde management- en leiderschapscompetenties. De aanleidingen om te kiezen voor een individueel traject kunnen legio zijn. Een paar voorbeelden uit de praktijk: jong talent moet snel worden klaargestoomd, een medior projectmanager ervaart dat zijn of haar professionele ontwikkeling stokt. Of een ervaren senior in een complex project heeft behoefte aan een klankbord. Kortom zoveel aanleidingen als er projectleiders en projectmanagers zijn. De focus in de 1-op-1 project coaching ligt op het aan- en bijleren van effectief gedrag. In dit leerproces werken we in de personal project coaching met heel de mens, dus inclusief zijn of haar drijfveren, emotionele en cognitieve vermogens.

Geboren leiders

In de meeste situaties van personal project coaching richt de coaching-vraag zich op het verder ontwikkelen van de zachte vaardigheden (soft skills). Dat is niet zo vreemd. Juist die mensgerichte kant van het vak komt er doorgaans bekaaid vanaf. Om tal van redenen, die variëren van de bekende blinde vlek tot en met de aanname dat de zachte kant vanzelf wel komt. De realiteit is dat geboren projectleiders niet bestaan en dat je – uitzonderingen daar gelaten – niet vanzelf een goede projectleider wordt. Het is een vak dat je in de praktijk moet leren. Via de inzet van personal project coaching kunnen de leerervaringen in de praktijk via reflectie en systematische analyse worden ‘opgewerkt’ in de 1-op-1 relatie met de project-coach. De veiligheid van de 1-op-1 setting maakt het verder mogelijk om persoonlijke belemmeringen te bespreken en weg te nemen. Daarmee groeit het zelfvertrouwen en wordt het groeiproces enorm versneld.

Methodische aanpak

Onze werkwijze in de personal project coaching is methodisch. Het instrument dat we daarvoor gebruiken is de bejegeningsmethode van Ferdinand Cuvelier. In deze methode is het uitgangspunt dat u zelf het instrument bent. In de persoonlijke coaching leert u dit instrument zodanig af te stemmen op uzelf èn de ander dat u in uw gedrag als projectleider maximaal effectief bent. Kern van de methode is dat de effectiviteit van het eigen handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van uw vermogen om met uzelf om te gaan. Daarbij gaat het om vaardigheden als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Etc. De inzet is van personal project coaching is dat u de methode leert hanteren. Hiermee bent u niet alleen in staat om allerlei project-issues effectief te kunnen managen, maar heeft u ook de regie over uw verdere ontwikkeling na afloop van het coaching traject. 

lees verderlees minder
PROJECT COACHES
meer
over
Karel
meer
over
Paul
meer
over
Katinka