PROJECTMANAGEMENT | in company

best practice
projectmanagement

In de praktijkgerichte in company training projectmanagement staat het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheid in hardcore projectmanagement centraal. De basis van deze training bestaat uit de inhoudelijke activiteiten (processen), kennisgebieden, en tools en technieken die deel uitmaken van best practice projectmanagement. Methodisch sluiten we aan op uw wensen, of dat nu een methodiek betreft als PRINCE 2, of PMBOK van PMI, of dat het een eigen methodiek betreft.

Via een kort vooronderzoek wordt de training projectmanagement op uw organisatie afgestemd en op maat gemaakt. In de training komen de diverse aspecten van projectmanagement in samenhang aan de orde, dus zowel de methodische aanpak, de tools en technieken als de mensgerichte aspecten. De omvang van de training beslaat in totaal drie dagen, waarbij de vorm kan variëren van een tweedaagse gevolgd door een losse dag (1 x 2 dagen + 1 losse dag) of in de vorm van drie keer een losse dag (3 x 1). Tussen de losse dagen ontvangen de deelnemers lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.

In de praktijkgerichte in company training projectmanagement staat het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheid in hardcore projectmanagement centraal. De basis van deze training bestaat uit de inhoudelijke activiteiten (processen), kennisgebieden, en tools en technieken die deel uitmaken van best practice projectmanagement. Methodisch sluiten we aan op uw wensen, of dat nu een methodiek betreft als PRINCE 2, of PMBOK van PMI, of dat het een eigen methodiek betreft. 

Via een kort vooronderzoek wordt de training projectmanagement op uw organisatie afgestemd en op maat gemaakt. In de training komen de diverse aspecten van projectmanagement in samenhang aan de orde, dus zowel de methodische aanpak, de tools en technieken als de mensgerichte aspecten. De omvang van de training beslaat in totaal drie dagen, waarbij de vorm kan variëren van een tweedaagse gevolgd door een losse dag (1 x 2 dagen + 1 losse dag) of in de vorm van drie keer een losse dag (3 x 1). Tussen de losse dagen ontvangen de deelnemers lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten. 

PROGRAMMA EN INHOUD

DAG 1 – Het grotere plaatje | PDCA | rol van de projectmanager | persoonlijk leiderschap

Introductie: basisbegrippen en -kennis | project-levenscyclus | opzet en structuur PMBOK | processen en kennisgebieden | projectomgeving | bedrijfsstandaarden | de opdrachtgever. 

Integratie: projectopdracht | projectmanagement plan | leiden en managen | managen van project-kennis | monitoren en beheersen | wijzigingenbeheer | afsluiten van project of fase. 

Projectmanager: de projectmanager als dirigent | succescriteria | leiderschapsmodel | invloedssferen | omgaan met macht en politiek | onderhandelen | soft skills. 

DAG 2 – Scope | kwaliteit | team | stakeholders

Stakeholders: basiskennis en -begrippen |  project stakeholdermanagement | identificeren van stakeholders | plannen, managen en monitoren van stakeholder-interactie. 

Scope: plannen van scopemanagement | verzamelen van eisen | definiëren scope | opstellen WBS | valideren scope | beheersen scope | tools en technieken.

Team: teamsamenstelling | fasen van teamontwikkeling | niveaus van ontwikkeling (Lencioni) | teamrollen | samenwerken | workshops, kick-off, project start-up. 

Kwaliteit: plannen van kwaliteitsmanagement | managen en beheersen van kwaliteit | tools en technieken.

DAG 3 – Managen van risico’s | tijdschema en kosten | managen van performance  

Risico’s: risicomanagement | identificeren risico’s | kwalitatieve en kwantitatieve analyse | plannen, monitoren en beheersen van beheersmaatregelen | biases | tools en technieken. 

Tijdschema: op maat maken tijdschema-management | definiëren activiteiten | rangschikken activiteiten | schatten doorlooptijden | ontwikkelen en beheersen tijdschema. 

Kosten: plannen van kostenmanagement | schatten van kosten | budgetteren van kosten | kostenbeheersing | tools en technieken. 

Performance: performance-management | data, informatie, communicatie | monitoren en beheersen van scope-, tijdschema-, en kosten-baselines | cruciale gesprekken. 

De deelnemers ontvangen voorafgaande en gedurende de training inhoudelijk materiaal in de vorm van (digitale) uitdelers. 

lees verderlees minder
TRAINERS
meer
over
Karel
meer
over
Gert
 • SOFT SKILLS

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ’the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • PRAKTISCHE ZAKEN

  Wanneer wij een in company training verzorgen is de route doorgaans als volgt:

  • In een intakegesprek nemen we het waarom, wat en hoe met u door.
  • Op basis van de informatie die wij via een kort vooronderzoek hebben verzameld doen wij een voorstel voor de opzet van de training en de daarmee verbonden investering.
  • Na een akkoord op ons voorstel maken we met u vervolgafspraken over de datums, locatie, de introductie van de training, de uitnodiging aan de deelnemers en andere praktische zaken.
  • We gaan aan de slag met de trainingen en houden u als opdrachtgever op de hoogte van het verloop van de training en de daarin bereikte resultaten.
  • Na de training evalueren we samen met u over de bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen.
 • DOWNLOADS