CLTR | bureau voor projectleiderschap traint en coacht projectleiders en projectmanagers in de private en publieke sector. Dat doen wij via open trainingen en via incompany trajecten. Onze open trainingen zijn methode-neutraal van opzet en gebaseerd op best practice methodieken als PMW, PRINCE2, PMI-PMBOK en PM². In incompany-trajecten leveren wij maatwerk, sluiten wij aan op wat de organisatie vraagt en bieden wij wat nodig is. Verder begeleiden wij projecten, bijv. in de vorm van project start-up’s (PSU’s), project follow-up’s en projectevaluaties. De lessen vanuit deze begeleidingspraktijk zijn input voor onze opleidingen en trainingen en maken duidelijk dat onze trainingen altijd dicht op de praktijk zitten.

Wij houden van projecten

Het zal u niet verbazen. Wij als trainers, coaches en adviseurs van CLTR hebben iets met projecten. Dat heeft te maken met ons hoofd en ons hart. In de eerste plaats zijn projecten belangrijke vehikels bij het realiseren van economische en maatschappelijke doelen. Zonder projecten valt de wereld stil en stopt de vooruitgang. Niet alleen in het domein van de markt, maar ook in de publieke sector en in publiek-private samenwerking. Projecten doen ertoe. Daarnaast houden wij oprecht van de ambitie, de dynamiek en de hartslag die eigen is aan projecten. Maar bovenal houden wij van de mensen op het project die met het doel voor ogen hun ideeën en krachten bundelen.

Ambitie

Tegelijkertijd is er werk aan de winkel. Te vaak leveren projecten niet de economische of maatschappelijke waarde die mogelijk had kunnen zijn. Worden de verwachtingen rondom het project niet of niet geheel waar gemaakt. En is de weg naar het resultaat er een van vallen en opstaan. Met overschrijdingen op tijd en geld en het gedoe dat erbij hoort. Onze ervaring is dat de oorzaak van al dat gedoe vaak te herleiden is tot gebrekkige samenwerking en communicatie. Hier ligt de basis voor onze betrokkenheid en ambitie. Wij willen graag vanuit kennis en ervaring een onderscheidende bijdrage leveren aan de wijze waarop projecten worden bestuurd, gemanaged en uitgevoerd.

Hard en zacht

Projectleiderschap is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (PMBOK), mindset en vaardigheden. Onze visie op dat vak is dat de harde project-technische- en de zachte gedragsaspecten van dat vak – leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling – onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Leiderschap is daarbij in onze ogen de kritische succesfactor. Het mooie is dat leiders – in tegenstelling tot de populaire leuze – niet als zodanig geboren worden. Leiders ontwikkelen zichzelf. Dat proces begint bij bewustwording, het nemen van verantwoordelijkheid en de oprechte wil om te leren. Die oprechte wil tot leren is het vertrekpunt, waarop wij inhaken en bijdragen met onze kennis, ervaring en enthousiasme.

Ons team

In het kernteam van CLTR | bureau voor projectleiderschap levert ieder van ons zijn eigen specifieke bijdrage aan het ontwikkelen en overdragen van goed projectleiderschap. Wij zien het als onze opdracht om het beste dat we zelf door jarenlange ervaring hebben vergaard in te brengen, te delen en over te dragen.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Karel
close
meer
over
Karel
ontwikkeling van
leiderschap, project-, omgevings- en risico-
management

Mijn naam is Karel van Wijngaarden. Het is mijn ambitie om projectleiders en projectmanagers beter te maken. Om iedere projectleider een stap voorwaarts te laten zetten in zijn of haar ontwikkeling. En daarmee zijn of haar impact op het projectresultaat te vergroten. Ieder op zijn of haar niveau. De weg die ik daarbij volg is aan te sluiten bij de persoon van de projectleider en te werken met de kwaliteiten en eigenheid die voorhanden zijn. Realistisch en praktisch. Om zo zelfvertrouwen te ontwikkelen en vaardigheden uit te breiden. Het is mijn ervaring dat er dan veel mogelijk is.

Ik heb een bedrijfseconomisch, organisatiekundig en sociaal-psychologisch profiel. Ik sta bekend als vriendelijk, energiek, helder, betrokken en soms wat hoekig. Ik ben zelf ook nooit uitgeleerd.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Eva
close
meer
over
Eva
Projectmanagement, risicomanagement,
samenwerken

Ik ben Eva van Wijngaarden en samen met partner Karel de oprichter van CLTR. Mijn belangrijkste rollen zijn die van trainer op het gebied van projectmanagement, risicomanagement en consultant bij samenwerkingsvraagstukken. In deze rollen maak ik volop gebruik van mijn kennis vanuit de gedragswetenschappen en mijn scholing als filosoof.

De vraag waar ik anderen keer op keer mee help is ‘Hoe zorg je dat je impact hebt en je jouw invloed optimaal weet te aan te wenden’. Mensen kennen mij als resultaatgericht, praktisch, en met de nodige diepgang en humor.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Katinka
close
meer
over
Katinka
samenwerken,
leiderschaps-
ontwikkeling,
persoonlijke
effectiviteit

Ik ben Katinka van Beek. Als consultant en trainer met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond kijk ik altijd voorbij het individu. Je werkt namelijk altijd in een omgeving, in dit geval een project met teamleden, een opdrachtgever en andere stakeholders. In deze omgeving heb je als projectleider zo je eigen werkstijl ontwikkeld. Soms tot op het punt dat je voelt dat het nu tijd is om het anders te gaan doen. Als dat moment is aangebroken kijk en denk ik mee om te zien wat jij – in interactie met anderen – aan kan pakken om deze weg naar effectief gedrag succesvol in te slaan. In dit proces maak ik gebruik van mijn open mind, mijn creativiteit en mijn coachende vaardigheden. Ik voel mij als een vis in het water op thema’s als teamontwikkeling, samenwerking en beïnvloeden.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Paul
close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken

Ik ben Paul Heuijerjans. Als personal coach richt ik mij op de sleutelfiguren in de project-context: projectleiders en projectmanagers, teamleden en projectondersteuners. Mijn focus ligt op persoonlijk leiderschap. Mijn ervaring is dat persoonlijk leiderschap altijd aan de basis staat van het leiderschap naar anderen. Voor het proces van personal coaching betekent dit dat we ons richten op dat waar jij de grootste controle over hebt: je eigen gedachten, je overtuigingen en je gedrag. Als je daar, bij jezelf begint dan wordt je invloed op de omgeving het grootst en schiet jouw effectiviteit in de aansturing of ondersteuning van het project omhoog. Ik heb het graag als je ambitieus bent op persoonlijk vlak en/of de uitdagingen in je werk en/of leven groot zijn.

close
meer
over
Paul
personal coaching,
persoonlijke
effectiviteit,
samenwerken
meer
over
Gert
close
meer
over
Gert
Projectmatig- en
agile werken,
gedragsmatige
aspecten van
besluitvorming

Ik ben Gert Wesselink, trainingsprofessional met een achtergrond als gedragspsycholoog. Ik heb een brede ervaring in training, coaching en begeleiding van veranderingsprocessen. Verder ben ik ondernemer en producent van online trainingen. Als ondernemer in de ICT heb ik hands-on ervaring met lijnmanagement en leidinggeven aan projecten. Ik ben ondernemend, gedreven en besluitvaardig. Ik heb de ervaring dat mensen in organisaties wel degelijk hun gedrag kunnen veranderen. Inhoudelijke kennis en kunde is meestal niet de bottleneck. Die is of al in huis of kan snel worden opgeschakeld. Gedrag is vaak wat taaier en minder vanzelfsprekend om te veranderen. Ik zie het als mijn specifieke bijdrage om groepen en individuele medewerkers te coachen bij het aanleren en vertrouwd laten raken met ‘nieuw’ gedrag.

Inschrijving nu geopend:

SOFT SKILLS VOOR PROJECTLEIDERS

Meer informatie

Advies nodig?

Behoefte aan meer informatie of advies bij je keuze?

Bel: 085 200 70 85
Email: karel@cltr.nl