Thinking fast and slow

Het boek Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman is een must-read voor iedere projectmanager en opdrachtgever. Het verschil begrijpen tussen het snelle, intuïtieve denken (systeem 1) en het langzame, systematische denken (systeem 2) helpt om op de juiste momenten te kiezen tussen vertragen en versnellen. In Thinking Fast and Slow worden de eigenschappen van beide systemen grondig en glashelder uiteen gezet. 

Systeem 1 is een razendsnel, niet uit te schakelen systeem dat vragen beantwoordt op basis van eenvoud en gemak. Systeem 1 beantwoordt niet de gestelde vraag, maar een eenvoudiger vraag waarvan het het antwoord snel op kan roepen. Een voorbeeld. Het antwoord op de vraag ‘hoe goed heeft iemand het afgelopen jaar gefunctioneerd?’ hangt af van meerdere factoren. Stel de persoon in kwestie ziet er op die dag een beetje vermoeid en tobberig uit. Vlak daarna krijg je de vraag voorgelegd hoe iemand in het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd. De vraag waar je werkelijk antwoord op geeft, is een andere vraag.Welke indruk maakt die persoon vandaag? Systeem 1 beantwoordt deze vraag mede gevoed door de indruk van die ochtend.

Het antwoord zal anders gekleurd zijn dan wanneer diezelfde medewerker die ochtend een stralende indruk achterliet. Het gegeven dat systeem 1 een antwoord aanbiedt aan  systeem 2 op basis van WYSIATI (All You See Is All There Is) betekent natuurlijk niet dat je hieraan overgeleverd bent. Het betekent wel dat je bewust een inspanning moet leveren om met behulp van systeem 2 de vraag accuraat te beantwoorden. Systeem 2 kan nadenken over wat het niet ziet. Systeem 1 reageert alleen op wat het wel ziet.

Hoogtepunt in dit boek is zonder twijfel prospect theory, waarin we leren waarom verlies en winst psychologisch ‘uit ander hout’ zijn gesneden. Onder aan de streep: het vermijden van verliezen blijkt een veel sterkere drijfveer dan de wens om te winnen. Dit fundamentele inzicht heeft vergaande praktische consequenties voor de wijze waarop we projecten oppakken, leiding geven en risico’s inschatten.

Mail ons en we sturen je de samenvatting graag op! 

terug naar overzicht

Inschrijving nu geopend:

SOFT SKILLS VOOR PROJECTLEIDERS

Meer informatie

Advies nodig?

Behoefte aan meer informatie of advies bij je keuze?

Bel: 085 200 70 85
Email: karel@cltr.nl