In de blog soft skills voor projectleiders delen wij onze fascinatie voor de menselijke factor in de wereld van projecten. Dat doen wij door stil te staan en aandacht te vragen voor allerhande onderwerpen en zaken die voor de projectleider vroeg of laat van belang zijn. Dat kan variëren van wetenschappelijke inzichten, actuele berichten, eigen ervaringen, of iets wat we tot ons nemen via de media en ons aan het denken heeft gezet. Veel van wat hier te vinden is, komt aan de orde in onze open training soft skills voor projectleiders.

Dwaal rond, lees, kijk en doe er je voordeel mee. Kennis delen, is kennis vermenigvuldigen. Dus voel je vrij onze berichten te delen. Vind je de blog soft skills voor projectleiders de moeite waard? Volg dan ook CLTR | soft skills voor projectleiders op LinkedIn.

Veel plezier!

je bent op
3-01-2024

Vragen stellen

Wanneer je iemand vraagt naar een voorbeeld van een soft skill dan is de kans groot dat deze antwoordt met ‘vragen stellen’. Dat is begrijpelijk. Het stellen van vragen is naast het maken van contact een fundament in de interactie met anderen. In communicatie-trainingen wordt terecht veel aandacht besteed aan de verschillende vraagsoorten en hun

lees verder
20-12-2023

Optimisme

Optimisme is een fundamentele eigenschap van de menselijke geest. Op individueel niveau is optimisme van tijd tot tijd nodig om de moed erin te houden. Optimistisch zijn is een overlevingsmechanisme. Op maatschappelijk niveau is optimisme de motor die ons allen aan de gang houdt. Het maakt ons creatief, productief en ondernemend. Kortom optimisme is economisch onmisbaar. 

lees verder
9-12-2023

Tailor to suit

Eén van de zeven principes van PRINCE2 projectmanagement is ‘tailor to suit the project environment’. Dus om de methode op maat toe te passen en af te stemmen op de aard en omvang van het project. En bijv. alleen die onderdelen van de methode te gebruiken die waarde aan het project toevoegen. Dit principe komt

lees verder
18-12-2023

Omgaan met emoties

Omgaan met emoties is een vitale soft skill voor projectleiders. Iedere projectleider krijgt immers vroeg of laat op het project te maken met oplopende emoties. Van zichzelf en van anderen. Alle primaire emoties kunnen daarbij aan bod komen. Bij voorbeeld angst en onzekerheid in de startfase van het project. Boosheid wanneer afspraken door een keten-partner

lees verder
19-09-2023

Omgaan met onzekerheid

Voor een projectleider is kunnen omgaan met onzekerheid een belangrijke kwaliteit. Zie ook onze blog over afkeer van onzekerheid (need for cognitieve closure). Meer nog dan de manager van een afdeling of van een routinematig proces vraagt het managen van een project een zekere tolerantie t.o.v. onzekerheid.  De figuur van de projecttrechter maakt duidelijk dat

lees verder
12-11-2021

Innovatief project

Hier vindt je een quizvraag waarmee je spelenderwijs jouw kennis over projectmanagement kunt toetsen en uitbreiden.

lees verder
8-05-2020

Confirmation bias

Hoe zorg je er voor dat je op de juiste momenten voldoende zorgvuldig nadenkt?

lees verder
19-05-2020

Vijf valkuilen van teams

Op weg naar de vorming van een goed projectteam kom je de vijf valkuilen van teams tegen. Patrick Lencioni’s boek – ‘The Five Dysfunctions of a Team’ biedt een bruikbaar vertrekpunt om de valkuilen te begrijpen en passende maatregelen te nemen. Nu ook in manga strip verkrijgbaar.   Lencioni heeft met ‘The Five Dysfunctions of

lees verder
19-05-2020

Bronnen van invloed

Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de bronnen van invloed die zij tot hun beschikking hebben.

lees verder