Bronnen van invloed

Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de bronnen van invloed die zij tot hun beschikking hebben. Wie strepen heeft, heeft invloed, dat is helder. Maar naast je formele positie zijn er nog andere bronnen van invloed die je uit kan bouwen en op de belangrijke momenten in kan zetten.

In zijn boek ‘constructief omgaan met macht in organisatiesʼ, bespreekt John P. Kotter de problemen die managers, dus ook projectmanagers ervaren met het verkrijgen, behouden en gebruiken van macht. Kern van zijn betoog is dat de projectmanager ‘zich dient te verhouden’ tot de machtsdynamiek die voortkomt uit de afhankelijkheid die inherent is aan zijn rol. Het omgaan met de kwetsbaarheid van deze afhankelijkheid is een belangrijk en ook moeilijk deel van de taak van een projectmanager.

Vooral projectmanagers bemerken bovendien vaak dat het niet zonder meer mogelijk is anderen naar hun hand te zetten vanwege hun beperkte positiemacht. Als projectmanagers niet in staat zijn op een bekwame manier macht te verwerven en die te behouden en te gebruiken, zijn ze zelden in staat om op een doeltreffende wijze het hoofd te bieden aan hun afhankelijkheid van anderen. Dit komt doordat de afhankelijkheid, die nu eenmaal bij hun rol hoort, groter is dan de macht of de zeggenschap, die mensen in deze functie wordt verleend.

In de open training soft skills voor projectleiders gaan we in op het fenomeen macht en invloed en hoe je je eigen invloed kan vergroten.

terug naar overzicht

Inschrijving nu geopend:

SOFT SKILLS VOOR PROJECTLEIDERS

Meer informatie

Advies nodig?

Behoefte aan meer informatie of advies bij je keuze?

Bel: 085 200 70 85
Email: karel@cltr.nl