De zes denkhoeden

De belangrijkste moeilijkheid die een rol speelt bij denken, is verwarring. We doen teveel tegelijkertijd. Emoties, informatie, logica, hoop, vrees en creativiteit strijden allen om voorrang. De methode van de zes denkhoeden is er op gericht de diverse vormen van denken uiteen te rafelen en zo te vereenvoudigen. Met de eenvoud komt de scherpte en neemt de kwaliteit van het denken toe. De zes denkhoeden bieden een handvat om de diverse denkvormen gericht in te zetten zoals dat op dat moment gepast is. De zes denkhoeden zijn:

  • Wit – analytisch, feitelijk denken.
  • Rood – emotie 
  • Zwart – waarom iets niet zal lukken
  • Geel – hoe iets wel kan lukken
  • Groen – creativiteit
  • Blauw – denken over het denken, dirigeren

Een denkhoed zet men bewust en weloverwogen op. Het is een intentieverklaring. De bewuste keuze creëert ruimte om andere soorten gedachten tijdelijk te parkeren. Die komen immers later aan de beurt. Het werken met de zes denkhoeden helpt de gebruiker bewust een denkroute uit te stippelen in plaats van simpelweg op weg te gaan en maar te zien waar men uitkomt, waarbij men bovendien de zeer reële kans loopt om te verdwalen. Voor het uitstippelen van de route brengt men eerst met behulp van de zes verschillende denkwijzen een landkaart in beeld.

Deze manier van denken is tegengesteld aan de westerse traditie van dialoog en  debat. De westerse mens is opgevoed met het idee dat in een discussie uiteindelijk de sterkste argumenten winnen. Het nadeel van  deze manier van denken is dat men op voorhand al stelling neemt en daarna alles in het werk stelt de ander (of zichzelf) te overtuigen. De zes denkhoeden hebben als doel eerst het spectrum volledig te overzien, vanuit alle posities, om daarna gezamenlijk te constateren welke conclusie zich aandient. Door middel van gericht denken vorm je eerst de landkaart waar alle aspecten op zijn ingekleurd, om daarna de route uit te stippelen. Het denken met de denkhoeden oogt wellicht wat kunstmatig en ongemakkelijk, de voordelen om deze werkwijze wel te gebruiken, zijn echter duidelijk. 

Speciaal voor jou vind je hier onze management samenvatting van De Zes Denkhoeden.

Kennis delen, is kennis vermenigvuldigen. Voel je vrij om dit artikel te delen met andere geïnteresseerden.

terug naar overzicht

Inschrijving nu geopend:

SOFT SKILLS VOOR PROJECTLEIDERS

Meer informatie

Advies nodig?

Behoefte aan meer informatie of advies bij je keuze?

Bel: 085 200 70 85
Email: karel@cltr.nl