Training Projectmanagement

Op zoek naar een gedegen best-practice training projectmanagement? Bij CLTR | bureau voor projectleiderschap bent u aan het goede adres. Wij leiden al jaren succesvol projectleiders op in zowel de profit als in de non-profit sector. Met aandacht voor de harde en zachte kanten van het vak. Wij houden van projecten en projectmatig werken zit bij wijze van spreken in onze genen. Ons streven is dat enthousiasme samen met onze kennis en ervaring over te brengen naar de deelnemers in de trainingen.

Projectmanagement is een vak

Projectmanagement is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (PMBOK), mindset en vaardigheden. Onze visie op dat vak is dat de harde project-technische (het klassieke projectmanagement) en de zachte gedragsaspecten van dat vak (leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In onze projectmanagement trainingen vertaalt zich dat in aandacht voor zowel de harde, methodische kanten van het vak projectmanagement als voor de zachte aspecten van leiderschap, samenwerken en teamontwikkeling.

Projectmatig werken

Onze basis training projectmanagement (projectmanagement I) is de training projectmatig werken. In deze tweedaagse training leert u de essentie van projectmanagement en de methodische stappen die nodig zijn om een project te initiëren, te plannen en uit te voeren. Het accent ligt in deze training op de technische en instrumentele kant van projectmanagement met hier en daar een uitstapje naar de mindset en vaardigheden die nodig zijn om de projectmanagement principes, tools en technieken effectief toe te passen.

Projectleider

Het vervolg op de basistraining projectmatig werken is de training projectleider (projectmanagement II). In deze training staat de integratie van de verschillende onderdelen van projectmanagement meer centraal en wordt dieper ingegaan op de zachte aspecten van projectmanagement. In het bijzonder de houdingsaspecten (mindset) en vaardigheden in de aansturing van het project staan dan centraal. Leiderschap, samenwerken en teamontwikkeling zijn de thema’s.

Methode-neutraal

Onze open trainingen zijn methode-neutraal van opzet, en gebaseerd op het beste uit de diverse benaderingen en methodieken als PMW, PRINCE2, PMI-PMBOK en IPMA. In incompany-trajecten en specifieke project-begeleiding leveren wij maatwerk. Met regelmaat faciliteren wij project start-up’s (PSU’s), follow-up’s en leveren wij bijdragen aan projectevaluaties. De lessons learned vanuit deze begeleidingspraktijk vormen weer input voor onze projectmanagement trainingen.