Training Projectmatig Werken

kennis, inzicht
mindset

In de tweedaagse training Projectmatig Werken komen de diverse aspecten van projectmatig werken integraal, dus in samenhang aan de orde. De praktisch toepasbare kennis en ervaring die u zo opdoet stelt u in staat met zelfvertrouwen uw rol te vervullen in een project.

De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 10 deelnemers. De tweedaagse training wordt afwisselend als 2 losse dagen (2 x 1) met een tussenliggende periode van 1 à 2 weken of als aaneengesloten training van 2 opeenvolgende dagen (1 x 2) gegeven, zie de beschikbare data. Aan u de keuze!

In de tweedaagse training Projectmatig Werken komen de diverse aspecten van projectmatig werken integraal, dus in samenhang aan de orde. De praktisch toepasbare kennis en ervaring die u zo opdoet stelt u in staat met zelfvertrouwen uw rol te vervullen in een project.

De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 10 deelnemers. De tweedaagse training wordt afwisselend als 2 losse dagen (2 x 1) met een tussenliggende periode van 1 à 2 weken of als aaneengesloten training van 2 opeenvolgende dagen (1 x 2) gegeven, zie de beschikbare data. Aan u de keuze! 

Programma en inhoud

Dag 1 het leggen van het fundament  

1) Projectmatig werken: wat is een project | projectmatig werken | de hoofdrolspelers | project-trechter | faseren, beslissen, beheersen | project-levenscyclus | andere stakeholders | samenhang tussen scope, kwaliteit, tijd en geld | Agile | PDCA | project mindset | projectopdracht | projectplan.

2) Teamgericht werken: samenwerken als basis | teamsamenstelling | teamontwikkeling | kick-off | project start-up (PSU) | workshops. 

3) Projectmanagement: management-principes | business case | focus op producten | vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden | managen per fase | management by exception | maatwerk | leren van ervaring | omgaan met wijzigingen. 

4) Scope en kwaliteit: scope als basis | product- en projectscope | stakeholders | verzamelen van eisen | vaststellen scope | opstellen WBS | valideren | beheersen scope | scope creep | tools en technieken.

Dag 2 de uitwerking van plannen 

5) Plannen van tijdschema: definiëren activiteiten | rangschikken activiteiten | schatten van door-looptijden | planning principes | ontwikkelen tijdschema | beheersen tijdschema | tools en technieken.

6) Projectleider:  dirigent van het orkest | succescriteria | opdrachtaanvaarding | omgaan met macht en invloed | persoonlijk leiderschap | coaching for performance | soft skills | ontwikkelen eigen stijl.

7) Kosten en baten: schatten van kosten | budgetteren van kosten | beheersen van kosten | tools en technieken. 

8) Risicomanagement:  projecttrechter en risico’s | identificeren risico’s | analyseren van risico’s | plannen beheersmaatregelen | monitoren en beheersen | biases | pre-mortem workshop.

9) Managen van de performance: performance-management | data en informatie | PDCA | projectplan | scope-, tijdschema-, en kosten-baselines |monitoren en beheersen. 

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake van ca. 30 minuten plaats waarvan de input bedoeld is om uw leervragen te inventariseren en verwachtingen te managen.

Investering: € 975,— inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW.

lees verderlees minder
Trainers Projectmatig Werken
meer
over
Karel
meer
over
Gert
 • Beschikbare data

 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 48 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u een datum-suggestie voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Indien u besluit deel te nemen aan de training bevestigen wij uw deelname per mail. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, parkeren, betaling, etc. Tevens ontvangt u de factuur voor de training.
  • De groepsgrootte is gemaximeerd op 10 deelnemers.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de diverse trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 975,— per deelnemer, excl. BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, water en koekjes op de zaal.
  • Voor de lunch kunt u  – voor eigen rekening – gebruik te maken van de voortreffelijke catering van Seats2meet in de LocHal of op een andere manier in uw lunchbehoefte voorzien.
  • Vrijstelling van BTW is eventueel – afhankelijk van de toepasselijke regelgeving – mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads