Training Projectmatig Werken

De harde en
zachte kant
van projecten

De training Projectmatig Werken (PMW) is bedoeld voor iedereen in de publieke sector die ter versterking van zijn of haar rol in een project praktisch toepasbare kennis wil verwerven. Daarmee is deze training een goede investering in uw competenties. In de publieke sector helpt een projectmatige aanpak bij het doelgericht, efficiënt en rechtmatig inzetten van schaarse middelen. Al met al is Projectmatig werken niet meer weg te denken uit de praktijk van de publieke sector. Of het nu gaat om het opzetten van een verbetertraject, het organiseren van een evenement of het uitvoeren van een onderzoek. Daarnaast …

De training Projectmatig Werken (PMW) is bedoeld voor iedereen in de publieke sector die ter versterking van zijn of haar rol in een project praktisch toepasbare kennis wil verwerven. Daarmee is deze training een goede investering in uw competenties. In de publieke sector helpt een projectmatige aanpak bij het doelgericht, efficiënt en rechtmatig inzetten van schaarse middelen. Al met al is Projectmatig werken niet meer weg te denken uit de praktijk van de publieke sector. Of het nu gaat om het opzetten van een verbetertraject, het organiseren van een evenement of het uitvoeren van een onderzoek. Daarnaast is een project als organisatorisch dwarsverband de manier om samenwerking te stimuleren tussen afdelingen of organisaties die – ieder voor zich – vooral gewend zijn binnen de eigen kolom te opereren.

Iedereen die wel eens bij een project betrokken is geweest, weet dat werken aan een project een groot beroep doet op het toepassen van project-technische kennis in combinatie met sociale en mentale vaardigheden. Het is onze overtuiging dat de harde, technische en zachte, menselijke aspecten van het uitvoeren van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de tweedaagse training (2 x 1 dag) Projectmatig Werken komen beide aspecten van projectmatig werken integraal, dus in samenhang aan de orde. De training verschaft u praktisch toepasbare kennis over de principes, werkwijzen en tools van projectmatig werken. Altijd in combinatie met de op toepassing en implementatie gerichte hoe-vraag. De kennis en ervaring die u zo opdoet stelt u in staat met zelfvertrouwen uw rol te vervullen als teamlid, projectcoördinator of projectleider.

In de training Projectmatig Werken stemmen we de aangeboden stof zoveel mogelijk af op uw vragen en leerbehoeften. Via een telefonische intake voorafgaand aan de training brengen wij deze leerbehoeften samen met u in kaart. Deelnemers aan onze trainingen ervaren dat een training projectmatig werken naast zinvol en nuttig, ook leuk en uitdagend kan zijn. Onze ambitie is om elke training die wij verzorgen memorabel te doen zijn.

Tot slot, de inhoud van de training Projectmatig Werken is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, PMI, IPMA, etc. Wij kunnen de training Projectmatig werken ook in-company aanbieden en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke wensen vanuit uw organisatie. Neemt u contact op met ons als u hierin geïnteresseerd bent.

lees verderlees minder
Trainers Projectmatig Werken
meer
over
Karel
meer
over
Gert
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • wat is een project?
  • wat is projectmatig werken (PMW)?
  • de projecttrechter
  • faseren, beslissen en beheersen
  • de project mindset
  • de samenhang tussen scope, kwaliteit, tijd en geld
  • de rollen van opdrachtgever, projectleider en teamlid
  • kerndocumenten: de projectopdracht en het projectmanagement plan
  • team-samenstelling en teamontwikkeling
  • het belang van stakeholder-management
  • eisen en wensen van de klant 
  • de management-principes van PMW
  • organiseren en structureren van het project
  • plannen: het mijlpalenplan
  • hoe om te gaan met projectrisico’s en -kansen
  • omgaan met wijzigingen 
  • wat is Agile werken? 
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 6 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads