Training Coachend leidinggeven

Coachen is
de ander
in beweging brengen

In de training Coachend leidinggeven staat coachen als mensgerichte stijl van leidinggeven centraal. Het primaire doel van een coachende stijl van leidinggeven is het verbeteren van de prestaties van individuele teamleden of van het team als geheel. De essentie van coachend leidinggeven is het vrijmaken van potentiële kwaliteiten. Op de korte en de lange termijn. Niet door voor te schrijven of te doceren, maar door het leren te bevorderen. Een goede coach weet de ander aan het denken te zetten over zichzelf en over de te leveren prestatie. Het stellen van de juiste vragen is daarom in een coachend gesprek tot kunst verheven. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn van de gecoachte (coachee) en neemt de bereidheid bij deze toe om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Uiterst effectief dus.

In de training Coachend leidinggeven staat coachen als mensgerichte stijl van leidinggeven centraal. Het primaire doel van een coachende stijl van leidinggeven is het verbeteren van de prestaties van individuele teamleden of van het team als geheel. De essentie van coachend leidinggeven is het vrijmaken van potentiële kwaliteiten. Op de korte en de lange termijn. Niet door voor te schrijven of te doceren, maar door het leren te bevorderen. Een goede coach weet de ander aan het denken te zetten over zichzelf en over de te leveren prestatie. Het stellen van de juiste vragen is daarom in een coachend gesprek tot kunst verheven. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn van de gecoachte (coachee) en neemt de bereidheid bij deze toe om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Uiterst effectief dus.

Ontdekkingsreis

In de tweedaagse training coachend leidinggeven zullen we veel vragen stellen en (laten) beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag waarom coachen als stijl van leidinggeven zo vanzelfsprekend past bij de projectcontext. En wat u als projectleider met een coachend stijl op een project kunt bereiken. Wat een groeimindset is, waaraan die te herkennen is en waarom die zo belangrijk is. En gaat u ervaren dat de coaching-relatie berust op samenwerking en vertrouwen tussen coach en coachee. En leert u bovenal coachen als stijl van leidinggeven in te zetten om optimale prestaties te realiseren. Kortom, de training coachend leidinggeven is een boeiende ontdekkingsreis. Als resultaat van de training bent u in staat 1-op-1 coaching-gesprekken te voeren met leden uit het projectteam en heeft u uw effectiviteit in het leiden van het team als zodanig aanzienlijk vergroot.

Leren

In deze intensieve training wordt een appèl gedaan op ieders motivatie om te leren en de bereidheid om te delen. Door veel te oefenen, te reflecteren en te delen ontstaat een uniek leerklimaat waarin een ieder aan zijn trekken komt en er maximaal geleerd kan worden. De training heeft een persoonlijk karakter. Het adagium is dat als je de ander mentaal wilt bewegen, je daartoe zelf als eerste de bereidheid zal moeten hebben. In de training coachend leidinggeven leert u doelgericht een coachend gesprek te regisseren. Verder besteden we de nodige aandacht aan het weg nemen van mentale belemmeringen op de leerweg van coachee. Daarmee helpt u als coach om de weg vrij te maken voor groei en ontwikkeling. Daarmee is coachen bewezen de meest effectieve stijl om het beste uit mensen te halen. Zeker in de context van een project.

lees verderlees minder
Trainers Coachend leiderschap
meer
over
Eva
meer
over
Karel
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • De projectleider als coach
  • Doelen van coachend leiderschap
  • De essentie van coachend leiderschap
  • VR6-model
  • Werken vanuit talenten en sterke punten
  • Bewustzijn en verantwoordelijkheid
  • Coaching dagboek
  • Het interactiemodel
  • De weg naar binnen
  • The inner game of tennis
  • Het wegnemen van belemmeringen
  • Mentale spellen die mensen spelen
  • De kunst van het vragen stellen
  • Power questions
  • Het coaching-gesprek: GROW
  • Een veilig speelveld creëren
  • Groei-mindset
  • Interventies
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Soft skills

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ‘the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • Downloads