Personal training Projectleiderschap (ook online)

persoonlijk,
live en online

Personal training projectleiderschap (online) in een zestal 1-op-1 live modules van 2 uur. Bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en zelfvertrouwen wil opdoen in het leiden van een project. Het programma wordt op u als deelnemer afgestemd en is daarmee geschikt voor diverse ervaringsniveaus,  dus ook als u een startende projectleider bent.

Programma-opbouw:

Module I – Het grotere plaatje

Module II – De rol van de projectmanager

Module III – Het team en de stakeholders

Module IV – Scope en kwaliteit

Module V – Tijdschema en kosten

Module VI – Risicomanagement en managen van performance

Personal training projectleiderschap (online) in een zestal 1-op-1 live modules van 2 uur. Bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en zelfvertrouwen wil opdoen in het leiden van een project. Het programma wordt op u als deelnemer afgestemd en is daarmee geschikt voor diverse ervaringsniveaus, dus ook als u een startende projectleider bent.

Programma-opbouw en inhoud:

Module I – Het grotere plaatje

1) Introductie: basisbegrippen en -kennis | project-levenscyclus | opzet en structuur PMBOK | processen en kennisgebieden | projectomgeving | bedrijfsstandaarden | rol van de opdrachtgever. 

2) Integratiemanagement: projectopdracht | projectmanagement plan | leiden en managen | managen van project-kennis | monitoren en beheersen | wijzigingenbeheer | afsluiten van een project of fase. 

Module II – De rol van de projectmanager

3) Projectmanager: de projectmanager als dirigent | succescriteria | leiderschapsmodel | invloedssferen | omgaan met macht en politiek | onderhandelen | soft skills. 

4)  Leiderschap: competenties | persoonlijk leiderschap | coaching for performance | persoonlijkheid | ontwikkelen van eigen stijl.

Module III – Het team en de stakeholders

5) Teamontwikkeling: teamsamenstelling | fasen van teamontwikkeling | niveaus van ontwikkeling (Lencioni) | teamrollen | samenwerken | workshops, kick-off, project start-up | tools en technieken.

6) Stakeholders: basiskennis en -begrippen |  project stakeholdermanagement | identificeren van stakeholders | plannen, managen en monitoren van stakeholder-interactie | tools en technieken. 

Module IV – Scope en kwaliteit

7) Scope management: plannen van scopemanagement | verzamelen van eisen | definiëren scope | opstellen WBS | valideren scope | beheersen scope | tools en technieken.

8) Kwaliteit: plannen van kwaliteitsmanagement | managen en beheersen van kwaliteit | tools en technieken.

Module V – Tijdschema en kosten 

9) Tijdschema management: plannen tijdschema management | definiëren activiteiten | rangschikken activiteiten | schatten doorlooptijden | ontwikkelen tijdschema | beheersen tijdschema | tools en technieken.

10) Kostenmanagement: plannen van kostenmanagement | schatten van kosten | budgetteren van kosten | beheersen van kosten | tools en technieken. 

Module VI – Risicomanagement en managen van performance

11) Risicomanagement: plannen risicomanagement | identificeren risico’s | kwalitatieve analyse |kwantitatieve analyse | plannen, beheersen en monitoren beheersmaatregelen | biases | tools en technieken. 

12) Managen van de performance: performance-management | scope-, tijdschema-, en kosten-baselines |monitoren en beheersen. 

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake van ca. 30 minuten plaats waarvan de input bedoeld is om het programma zoveel mogelijk op maat te maken. 

Investering: € 1.795,– inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW, betaling na definitieve aanmelding.

lees verderlees minder
Trainer
meer
over
Karel
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 48 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de diverse modules lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 1.795,– inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW, betaling na definitieve aanmelding.
 • Downloads