Project Coaching

Planning is
building
commitment

Naast opleiding en training in de harde en zachte aspecten van projectleiderschap zijn wij ook te boeken als project coach of facilitator van diverse sessies die op sleutelmomenten in een project plaats vinden. Zo hebben wij een uitgebreide track-record op tal van projectmomenten in de vorm van kick-off’s, project start-up’s, risicosessies, project follow-up’s, pre-mortems, projectevaluaties, etc. Maar ook voor andere vormen van ondersteuning als persoonlijke coaching van sleutelfiguren in het project bent u bij ons aan het goede adres.

Naast opleiding en training in de harde en zachte aspecten van projectleiderschap zijn wij ook te boeken als project coach of facilitator van diverse soorten bijeenkomsten die op sleutelmomenten in een project plaatsvinden. Zo hebben wij een uitgebreide track-record op tal van projectmomenten in de vorm van kick-off’s, project start-up’s, risicosessies, project follow-up’s, pre-mortems, projectevaluaties, etc.

Maar ook voor persoonlijke coaching of personal training van sleutelfiguren op het project bent u bij ons aan het goede adres. Zo kunnen bijvoorbeeld via een traject van personal training nieuw verworven competenties door de (aankomend) projectleider versneld worden eigen worden gemaakt. De leerervaringen on-the-job worden dan gebruikt voor analyse, reflectie en training. Centraal in deze op persoonlijk leiderschap gerichte trajecten staat de bejegeningsmethode van Ferdinand Cuvelier. In deze methode is het uitgangspunt dat u zelf het instrument bent. In de persoonlijke coaching leert u ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op uzelf èn de ander dat u in uw gedrag als projectleider maximaal effectief bent.

Project coaching in welke vorm dan ook is altijd maatwerk. Als u ons hiervoor wilt inschakelen is de gebruikelijke werkwijze dat wij u na een intake een helder inhoudelijk ene zakelijk voorstel doen.

lees verderlees minder
Project coaches
meer
over
Karel
meer
over
Paul
meer
over
Eva