Project Coaching

Bewustzijn
en buitenwereld
zijn één

Project coaching is het antwoord op de vraag naar een persoonlijk 1-op-1 leerproces voor het verder en vooral sneller ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden als projectmanager. De aanleidingen om te kiezen voor een individueel traject kunnen legio zijn. Een paar voorbeelden uit de praktijk: een jong talent moet snel worden klaargestoomd, een medior projectmanager die ervaart dat zijn of haar professionele ontwikkeling stokt. Of een ervaren senior die in een complex project behoefte heeft aan een klankbord. Kortom zoveel aanleidingen als er projectleiders en projectmanagers zijn. De focus in de 1-op-1 project coaching ligt op het aanleren en inslijpen van effectief gedrag. Daarbij werken we in de project coaching met heel de mens, dus inclusief zijn of haar drijfveren, emotionele en cognitieve aspecten. Project coaching is dan ook altijd maatwerk.

Project coaching is het antwoord op de vraag naar een persoonlijk 1-op-1 leerproces voor het verder en vooral sneller ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden als projectmanager. De aanleidingen om te kiezen voor een individueel traject kunnen legio zijn. Een paar voorbeelden uit de praktijk:een jong talent moet snel worden klaargestoomd, een medior projectmanager die ervaart dat zijn of haar professionele ontwikkeling stokt. Of een ervaren senior die in een complex project behoefte heeft aan een klankbord. Kortom zoveel aanleidingen als er projectleiders en projectmanagers zijn. De focus in de 1-op-1 project coaching ligt op het aanleren en inslijpen van effectief gedrag. Daarbij werken we in de project coaching met heel de mens, dus inclusief zijn of haar drijfveren, emotionele en cognitieve aspecten. Project coaching is dan ook altijd maatwerk.

Geboren leiders

In de meeste situaties van project coaching richt de coaching-vraag zich op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties. Dat is niet zo vreemd. Juist die zachte kant van het vak komt er doorgaans bekaaid vanaf. Om tal van redenen, die variëren van de bekende blinde vlek tot en met de aanname dat de zachte kant vanzelf wel komt. Al deze redenen getuigen echter van ‘sloppy thinking’. De realiteit is dat geboren leiders niet bestaan en dat je – uitzonderingen daar gelaten – niet vanzelf een goede leider wordt. Juist leiderschap is een competentie, of beter een set van competenties die je in de praktijk moet leren. Dat leren gaat snel als je er veel aanleg voor hebt en minder snel wanneer dat in mindere mate het geval is. Maar iedereen die een goede projectmanager wil worden doorloopt een leertraject. Via de inzet van project coaching kunnen de leerervaringen in de praktijk goed worden gecombineerd met de reflectie, analyse en gerichte 1-op-1 training in de project coaching. De veiligheid van de 1-op-1 setting maakt het mogelijk om persoonlijke belemmeringen te bespreken en weg te nemen. Daarmee groeit het zelfvertrouwen en wordt het groeiproces enorm versneld.

Persoonlijk leiderschap

In een snelle, complexe wereld als de onze hebben we projectmanagers nodig die kunnen leiden. Die met hun visie en werkwijze anderen kunnen inspireren en motiveren. Die draagvlak kunnen creëren waar dat er nog niet is. De basis hiervoor ligt in persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is het mobiliseren en motiveren van anderen zonder zich daarbij op een formele machtspositie te moeten beroepen. Anders gesteld, persoonlijk leiderschap staat altijd aan de basis van het leiden van anderen. Deze omschrijving maakt duidelijk waarom persoonlijk leiderschap de inzet is van de project coaching. In dit persoonlijke leertraject wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan het ontwikkelen van de persoonlijke competenties. Via specifieke testen en instrumenten wordt het leren afgestemd op uw (onderliggende) leervragen en -thema’s.

Methodische aanpak

Onze werkwijze in de project coaching is methodisch. Het instrument dat we daarvoor gebruiken is de interactiemethode, een instrument dat sterk geïnspireerd is door de bejegeningsmethode van Ferdinand Cuvelier. In deze methode is het uitgangspunt dat u zelf het instrument bent. In de persoonlijke coaching leert u ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op uzelf èn de ander dat u in uw gedrag als projectleider maximaal effectief bent. Kern van de methode is dat de effectiviteit van het eigen handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van uw vermogen om met uzelf om te gaan. Daarbij gaat het om vaardigheden als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Etc. De inzet is van de project coaching is dat coachee de methode zelf leert hanteren. Met als resultaat dat coachee na afloop van het traject zelfstandig verder kan met het ontwikkelen van zijn of haar leiderschap.

 

 

lees verderlees minder
Project coaches
meer
over
Karel
meer
over
Paul
meer
over
Katinka