Training Onderhandelen

Wees zacht
op de persoon,
hard op de zaak

Bij de projectleider komen alle draden samen. Hij of zij is de spin in het web. Om alle partijen in en om het project: opdrachtgever, gebruikers, teamleden en overige stakeholders en – niet te vergeten – de projectleider zelf op één lijn te krijgen is het overbruggen van visies en standpunten een must. Geen andere partij heeft daarbij zoveel belang als juist de projectleider. Dat is de essentie van projectleider zijn, duvelstoejager en verbinder tegelijk. Vandaar dat wij in deze training onderhandelen uitgebreid in gaan op deze sleutelvaardigheid. Onderhandelen, zeker in de variant die wij in deze training behandelen, is een nog altijd onderschatte vaardigheid. Via onderhandelen kunnen immers belangen van diverse betrokkenen worden geïntegreerd en kunnen grote stappen worden gezet op weg naar een goed projectresultaat.

Bij de projectleider komen alle draden samen. Hij of zij is de spin in het web. Om alle partijen in en om het project: opdrachtgever, gebruikers, teamleden en overige stakeholders en – niet te vergeten – de projectleider zelf op één lijn te krijgen is het overbruggen van visies en standpunten een must. Geen andere partij heeft daarbij zoveel belang als juist de projectleider. Dat is de essentie van projectleider zijn, duvelstoejager en verbinder tegelijk. Vandaar dat wij in deze training onderhandelen uitgebreid in gaan op deze sleutelvaardigheid. Onderhandelen, zeker in de variant die wij in deze training behandelen, is een nog altijd onderschatte vaardigheid. Via onderhandelen kunnen immers belangen van diverse betrokkenen worden geïntegreerd en kunnen grote stappen worden gezet op weg naar een goed projectresultaat.

Samenwerken

Er zijn verschillende methoden van onderhandelen. Het belangrijkste onderscheid tussen deze methoden en hun werking berust op de veronderstelde mate van wederkerigheid en onderlinge afhankelijkheid tussen de betrokken partijen. Is de onderlinge afhankelijkheid relatief gering (market place) dan is een competitieve, positionele methode op zijn plaats. Omgekeerd, wanneer de afhankelijkheid tussen betrokken partijen groot is (equality matching) dan is een meer op samenwerking gerichte, principiële methode van toepassing. Met deze toelichting is duidelijk dat we in de training onderhandelen aansluiten bij de laatste genoemde methode van onderhandelen. Het gaat immers om de vraag hoe u als projectleider het best kunt omgaan met het spanningsveld tussen het gemeenschappelijk belang (een succesvol project) en de legitieme eigen belangen van diverse betrokkenen en stakeholders.

Harvard-methode

In de tweedaagse training Onderhandelen leert u de methode van het principieel onderhandelen, ook wel bekend als de Harvard-methode van onderhandelen. Deze methode van onderhandelen is briljant. Briljant omdat de scherpte in het onderhandelen niet ten koste gaat van de relatie. Omdat het de focus legt op duurzame relaties. Omdat het creatief onderhandelen stimuleert en het vechtgedrag ontmoedigt. Het is een manier van onderhandelen die leidt tot een ‘goede overeenkomst’, waarvan de kenmerken zijn dat recht wordt gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van partijen en de relatie tussen de onderhandelende partijen goed is gebleven of zelfs geworden. Deze methode brengt met zich mee dat er in de training onderhandelen veel aandacht is voor het proces van onderhandelen, waarvan persoonlijk leiderschap, mensenkennis, creativiteit en wijsheid belangrijke ingrediënten zijn.

lees verderlees minder
Trainers Onderhandelen
meer
over
Karel
meer
over
Eva
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • Onderhandelen als omgangsvorm
  • Dilemma’s bij onderhandelen
  • Samenwerken en competitie
  • Positioneel versus principieel onderhandelen
  • De Harvard methode
  • Vier principes
  • Mensen versus het probleem
  • Dual processing
  • Erkennen
  • Omgaan met emoties
  • Focus op belangen
  • Analyseren van belangen
  • Oplossingen in wederzijds belang
  • Creativiteit bevorderen
  • De package-deal
  • Objectieve normen
  • Wat als de ander het spel niet meespeelt?
  • Macht en hoe ermee om te gaan
  • Mutual Gains Approach (MGA)
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Soft skills

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ‘the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • Downloads