Training Projectleiderschap

Leiderschap
is de weg
naar projectsucces

In de praktische training Projectleiderschap staat het leiden van projecten centraal. De training is bestemd voor projectleiders en projectmanagers in de publieke en private sector die zich (verder) willen bekwamen in het leiden van projecten. Projectleider of projectmanager is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (BoK), een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met het projectteam een concreet van te voren omschreven uniek resultaat realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. Kortom, leiderschap is de weg naar projectsucces.

De training projectleiderschap is opgezet vanuit de overtuiging dat de harde, project-technische aspecten en de zachte, leiderschapsaspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat u in deze vijfdaagse training (1 x 2 opeenvolgende dagen + 3 x 1 losse dag) de methodische aspecten (BoK) van projectmanagement leert in samenhang met de gedragsmatige aspecten van het leiden van uzelf en van anderen. Een integrale benadering dus van project-methodiek en leiderschapsgedrag. Na afloop van deze training weet u als projectleider niet alleen wat u moet doen om een project succesvol te realiseren, maar heeft u ook geleerd hoe dat te doen. Uiterst praktisch dus.

In de praktische training Projectleiderschap staat het leiden van projecten centraal. De training is bestemd voor projectleiders en projectmanagers in de publieke en private sector die zich (verder) willen bekwamen in het leiden van projecten. Projectleider of projectmanager is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (BoK), een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met het projectteam een concreet van te voren omschreven uniek resultaat realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. Kortom, leiderschap is de weg naar projectsucces.

De training projectleiderschap is opgezet vanuit de overtuiging dat de harde, project-technische aspecten en de zachte, leiderschapsaspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat u in deze vijfdaagse training (1 x 2 opeenvolgende dagen + 3 x 1 losse dag) de methodische aspecten (BoK) van projectmanagement leert in samenhang met de gedragsmatige aspecten van het leiden van uzelf en van anderen. Een integrale benadering dus van project-methodiek en leiderschapsgedrag. Na afloop van deze training weet u als projectleider niet alleen wat u moet doen om een project succesvol te realiseren, maar heeft u ook geleerd hoe dat te doen. Uiterst praktisch dus.

Regisseur

In de interactieve training projectleiderschap leert u het project-technische instrumentarium te hanteren als opdrachtnemer èn als leider van het projectteam. De gemeenschappelijke noemer in beide rollen is de noodzaak vanuit de eigen persoon invloed uit te oefenen en sturing te geven.  Om ‘dingen voor elkaar krijgen’. Want daar gaat het uiteindelijk om bij het leiden en managen van een project. Een projectleider dient dan ook te beschikken over beïnvloedingsvaardigheden. Een goede projectleider is een regisseur die op een krachtige en flexibele wijze doelgericht invloed uitoefent op alle partijen die bij het project betrokken zijn. In de training projectleiderschap leert u te handelen vanuit de juiste mindset. En trainen we uw vaardigheden in het aansturen en beïnvloeden van diverse belanghebbenden.

Teamwerk

Belbin’s kernachtige uitspraak ‘Nobody is perfect, but a team can be’ maakt duidelijk wat het belang is van een goed team. De opgave voor het projectteam is om gezamenlijk in een krappe tijdspanne een product op te leveren waaraan ieder teamlid een specifieke vakmatige bijdrage levert. Het proces van samenwerken is daarbij bepalend voor het gezamenlijk succes. Een goed functionerend projectteam krijg je echter niet cadeau. Een belangrijke competentie van de projectleider is dan ook dat hij of zij in korte tijd in staat is een team te ontwikkelen. Deze investering in het team betaalt zich altijd uit in concrete resultaten. In de training projectleiderschap komen theorieën, modellen en interventies aan bod die je als projectmanager tot je beschikking wilt hebt om in korte tijd een team te bouwen.

Coachen

Het aansturen en motiveren van individuele projectteam-leden vraagt een coachende leiderschapsstijl. Het doel daarbij is het verbeteren van de prestaties van het individu of van het team als geheel. De essentie van coachen is het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten. Niet door voor te schrijven of te doceren, maar door het leren te bevorderen. Een goede projectleider weet de ander door vragen te stellen aan het denken te zetten over zichzelf en over de te leveren prestatie. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn van het teamlid en neemt de bereidheid bij deze toe om verantwoordelijkheid te nemen. Uiterst effectief dus. Als resultaat van de training projectleiderschap bent u in staat 1-op-1 coaching-gesprekken te voeren met leden uit het projectteam en heeft u uw effectiviteit in het leiden van het team als zodanig aanzienlijk vergroot.

Methode-neutraal

De inhoud van deze training Projectleiderschap is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, PMI-PMBoK, IPMA, etc. Wij kunnen deze training ook in-company aanbieden en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke wensen vanuit uw organisatie. Neemt u contact op met ons als u hierin geïnteresseerd bent.

lees verderlees minder
Trainers training Projectleiderschap
meer
over
Karel
meer
over
Eva
meer
over
Gert
meer
over
Katinka
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • Best practice projectmanagement (PMBoK)
  • De rollen van de projectleider/-manager
  • Opdrachtverstrekking en -aanvaarding
  • Invloed en impact van de projectleider
  • Het project in de bestuurlijke context
  • De projectleider als integrator
  • De keuze van de ontwikkel-aanpak
  • Het project managementplan
  • Teamontwikkeling en -interventies
  • Sturen op samenwerken 
  • De project kick-off
  • Coachend leidinggeven
  • Mijlpalenplan
  • Risico’s en kansen-management
  • Pre-mortem analyse
  • Change control
  • Capita selecta uit de kennisgebieden
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de COVID-19 overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de diverse trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 2.125,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. vijfmaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads