Training Projectleiderschap

harde en zachte competenties

De training projectleiderschap is bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en zelfvertrouwen wil opdoen in het leiden van een project. Het programma is geschikt voor diverse ervaringsniveaus.

De training projectleiderschap beslaat vier dagen die gelijkelijk verdeeld zijn (2 x 2 dagen) over twee modules. De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 10 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 1 maand. Tussen de twee modules krijgen de deelnemers ter verdieping van het geleerde lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.

De training projectleiderschap is bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en zelfvertrouwen wil opdoen in het leiden van een project. Het programma is geschikt voor diverse ervaringsniveaus. 

De training projectleiderschap beslaat vier dagen die gelijkelijk verdeeld zijn (2 x 2 dagen) over twee modules. De training vindt op locatie plaats met een groep van maximaal 10 deelnemers en heeft in zijn geheel een doorlooptijd van ca. 1 maand. Tussen de twee modules krijgen de deelnemers ter verdieping van het geleerde lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten. 

Programma en inhoud

MODULE I

Dag 1 – Het grotere plaatje

1) Introductie: basisbegrippen en -kennis | project-levenscyclus | opzet en structuur PMBOK | processen en kennisgebieden | projectomgeving | bedrijfsstandaarden | rol van de opdrachtgever. 

2) Integratiemanagement: projectopdracht | projectmanagement plan | leiden en managen | managen van project-kennis | monitoren en beheersen | wijzigingenbeheer | afsluiten van een project of fase. 

3) Stakeholders: basiskennis en -begrippen |  project stakeholdermanagement | identificeren van stakeholders | plannen, managen en monitoren van stakeholder-interactie | tools en technieken. 

Dag 2 – De rol van de projectmanager

4) Scope management: plannen van scopemanagement | verzamelen van eisen | definiëren scope | opstellen WBS | valideren scope | beheersen scope | tools en technieken.

5) Kwaliteit: plannen van kwaliteitsmanagement | managen en beheersen van kwaliteit | tools en technieken.

6) Projectmanager: de projectmanager als dirigent | succescriteria | leiderschapsmodel | invloedssferen | omgaan met macht en invloed | onderhandelen | persoonlijk leiderschap | coaching for performance | persoonlijkheid | soft skills | ontwikkelen van eigen stijl.

MODULE II

Dag 3 – Tijd, kosten en team

7) Tijdschema management: plannen tijdschema management | definiëren activiteiten | rangschikken activiteiten | schatten doorlooptijden | ontwikkelen tijdschema | beheersen tijdschema | tools en technieken.

8) Teamontwikkeling: teamsamenstelling | fasen van teamontwikkeling | niveaus van ontwikkeling (Lencioni) | teamrollen | samenwerken | workshops, kick-off, project start-up | tools en technieken.

9) Kostenmanagement: plannen van kostenmanagement | schatten van kosten | budgetteren van kosten | beheersen van kosten | tools en technieken. 

Dag 4 – Risicomanagement en managen van performance

10) Risicomanagement: plannen risicomanagement | identificeren risico’s | kwalitatieve analyse |kwantitatieve analyse | plannen, beheersen en monitoren beheersmaatregelen | biases | pre-mortem workshop | tools en technieken. 

11) Managen van de performance: performance-management | scope-, tijdschema-, en kosten-baselines |monitoren en beheersen. 

12) Afsluiten: evalueren, oogsten en commitment tot blijven leren. 

 

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake van ca. 30 minuten plaats waarvan de input bedoeld is om uw leerdoelen te inventariseren en verwachtingen af te stemmen.

Investering: € 2.195,— inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW.

lees verderlees minder
Trainers Projectleiderschap
meer
over
Karel
meer
over
Eva
meer
over
Gert
meer
over
Katinka
 • Beschikbare data

 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 48 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u een datum-suggestie voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Indien u besluit deel te nemen aan de training bevestigen wij uw deelname per mail. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, parkeren, betaling, etc. Tevens ontvangt u de factuur voor de training.
  • Wij hanteren voor alle trainingen de op het moment van uitvoering van kracht zijnde COVID-19 overheidsrichtlijnen. Dit betekent dat vooralsnog de basisregels voor iedereen op onze dienstverlening van toepassing zijn.
  • Vanaf 1 juli 2021 vragen wij van deelnemers aan onze open trainingen het vertoon van een recent negatief testbewijs of bewijs van vaccinatie. De groepsgrootte maximeren wij vooralsnog op 10 deelnemers. In combinatie met onze zaalkeuze kunnen wij u zo garanderen dat ruimschoots aan de 1,5 meter-eis kan worden voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de diverse trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 2.195,— per deelnemer, excl. BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, water en koekjes op de zaal.
  • Voor de lunch kunt u  – voor eigen rekening – gebruik te maken van de voortreffelijke catering van Seats2meet in de LocHal of op een andere manier in uw lunchbehoefte voorzien.
  • Vrijstelling van BTW is eventueel – afhankelijk van de toepasselijke regelgeving – mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads