Training Samenwerken

Samenwerken
krijg je
niet cadeau!

In de ééndaagse training Samenwerken ervaart u wat nodig is om tot samenwerking te komen en leert u hoe u als projectleider hierop met uw gedrag kan sturen. Over het belang van samenwerken kunnen we ondertussen kort zijn. Samenwerken is een competentie die in de complexe, dynamische wereld van vandaag voor teams en organisaties ‘survival-value’ heeft. Daar bovenop beseft iedereen die wel eens ervaren heeft hoe goede samenwerking er uit ziet, dat echt samenwerken iets magisch heeft. Spreekwoordelijk zijn de ervaringen van projectteams die als het er echt op aan komt bergen kunnen verzetten. Daarom is kennis van de psychologie van samenwerken meer dan interessant. Zeker als je bedenkt dat samenwerken naast werkplezier ook tot klinkende resultaten leidt.

In de ééndaagse training Samenwerken ervaart u wat nodig is om tot samenwerking te komen en leert u hoe u als projectleider met uw gedrag op samenwerking kunt sturen. Over het belang van samenwerken kunnen we ondertussen kort zijn. Samenwerken is een competentie die in de complexe, dynamische wereld van vandaag voor teams en organisaties ‘survival-value’ heeft. Daar bovenop beseft iedereen die wel eens ervaren heeft hoe goede samenwerking er uit ziet, dat echt samenwerken iets magisch heeft. Spreekwoordelijk zijn de ervaringen van projectteams die als het er echt op aan komt bergen kunnen verzetten. Daarom is kennis van de psychologie van samenwerken meer dan interessant. Zeker als je bedenkt dat samenwerken naast werkplezier ook tot klinkende resultaten leidt.

Mindset + gedrag

In de training Samenwerken leert u wat er bij komt kijken om samenwerking met anderen te realiseren. En wat u als projectleider, teamlid of opdrachtgever kunt doen – en moet laten – om de samenwerking van de grond te krijgen en levend te houden. De verkregen kennis is indringend en uiterst praktisch. U begrijpt na de training welke mindset van betrokkenen de samenwerking bevordert, welke gedragscompetenties daarmee verbonden zijn, en wat u kunt doen om te sturen op het proces van samenwerken. De resultaten van de training maken ook duidelijk wat er op organisatorisch niveau nodig is om de samenwerking in uw eigen project of organisatie op een hoger plan te krijgen.

Simulatie

In de training Samenwerken ervaart iedere deelnemer via een uitgekiende simulatie op speelse èn indringende wijze wat samenwerken is. De simulatie zet de essentie van het samenwerkingsvraagstuk scherp neer. Alle deelnemers zijn actief betrokken en ervaren wat het betekent om vertrouwen te geven en te vragen, maken mee hoe vaagheid in de communicatie goede intenties kan ondermijnen. En begrijpen waarom je soms bereid moet zijn te vechten om samen door één deur te kunnen. In de nabespreking van de simulatie worden relevante psychologische en speltheoretische inzichten gedeeld en vertaald naar concreet gedrag. De persoonlijke reflectie maakt voor een ieder duidelijk waar zijn of haar kwaliteiten liggen en waar persoonlijk ruimte voor verbetering ligt. Het is onze ervaring dat voor menigeen in deze enerverende training ‘het kwartje valt’.

lees verderlees minder
Trainers Samenwerken
meer
over
Eva
meer
over
Katinka
meer
over
Karel
meer
over
Gert
meer
over
Paul
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • het projectteam
  • omgaan met stakeholders
  • simulatie 
  • samenwerkingsgedrag
  • condities voor samenwerken
  • spel-theoretische inzichten
  • hoe te sturen op samenwerken
  • voorbeeldgedrag
  • het cruciale gesprek 
  • samenwerken – vechten
  • essentiële gedragingen
  • teamontwikkeling
  • reflectie op eigen competenties
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij hanteren voor alle trainingen de op het moment van uitvoering van kracht zijnde COVID-19 overheidsrichtlijnen. Dit betekent dat vooralsnog de basisregels voor iedereen op onze dienstverlening van toepassing zijn.
  • Vanaf 1 juli 2021 vragen wij van deelnemers aan onze open trainingen het vertoon van een recent negatief testbewijs of bewijs van vaccinatie. De groepsgrootte voor deze training maximeren wij vooralsnog op 12 deelnemers. In combinatie met onze zaalkeuze kunnen wij u zo garanderen dat ruimschoots aan de 1,5 meter-eis kan worden voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt ter voorbereiding op de training een lees- en reflectieopdracht.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 495,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. € 37,50 voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Soft skills

  Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, project-technische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In gangbare projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen de project-technische begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Onze soft skills trainingen voor projectleiders zijn bedoeld om deze lacune in ‘the body of knowledge’ van projectleiders op te vullen. 

 • Downloads